Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Võro keele algtaseme koolitus

Tule võro keele algtaseme koolitusele! Kui sul on huvi võro keele vastu, siis sel sügisel on hea võimalus siinsamas Tallinnas võro keelega lähemalt tutvust teha.

Õpime ja harjutame võro keeles rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist ning võro keele grammatika aluseid.
Algkoolitusele sobivalt on põhirõhk võro keelega esmasel tutvumisel ja selle tähtsamate omapärade tundmaõppimisel nii häälduses, kirjapildis, grammatikas kui sõnavaras.

Oodatud on nii päris algajad, kui ka need, kes keelt juba pisut oskavad, kuid tahaks juurde õppida.

Edukas koolituse läbinu:

 • saab võro keelest aru nii kuulates kui lugedes;
 • teab võro keele peamisi erisusi võrreldes eesti keelega;
 • hääldab õigesti hääldada võro keele eriomaseid häälikuid;
 • oskab tervitada, end tutvustada ning hüvasti jätta;
 • oskab lihtsal viisil rääkida ja kirjutada endast, oma perest ja elukohast ning esitada teemakohaseid küsimusi.

Teemad:

 • Sissejuhatuseks: võro keeleala, kõnelejate arv jm taustateadmist.
 • Eesti ja võro keele peamised erinevused.
 • Kirjapilt ja hääldamine.
 • Tervitused, viisakusväljendid.
 • Enesest, oma perest, kodust ja tööst rääkimine.
 • Erinevad lugemis- ja kuulamisteemad ning kirjutusharjutused.
 • Kuulame ja loeme võrokeelset muusikat, kirjandust ja uudiseid.
 • Vaatame võrokeelseid videoid, multifilme, teleseriaali.

Sõnavara:

Igapäevaelu sõnavara, arvsõnad, maad, rahvad, keeled, omadused ja värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, loodus, toiduained jm.

Keeleteadmised:

Hääldus ja kirjaviis. Vokaalharmoonia. Nimisõna käänded, ainsus ja mitmus. Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus. Küsimused. Omadussõna võrdlemine.

Õppematerjalid

Tartu ülikooli võro keele algkursuse kohandatud materjalid. Kuulamine audioraamatute keskkonnast “Helüait”. Harjutused e-õppekeskkonnas “Oahpa! / Opiq võro kiilt.”

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 17 akadeemilist tundi, mis koosneb 12 kontakttunnist ja 5 tunnist iseseisvast tööst.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

üle laupäeva
5. 19. oktoober, 2. 16. 30. november, 14. detsember 2024
kell 11.00–12.30

Maht

12 akadeemilist tundi

Hind

90 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee