Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B1.2

Inglise keele B1.2 taseme kursus sobib neile, kes on läbinud B1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Intermediate.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada  kesktaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu:

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1-5

Grammatika:

 • erinevate aegade abitegusõnad, küsimuste moodustamine eri aegades, lühivastused;
 • oleviku ajad, passiiv;
 • mineviku ajad;
 • modaaltegusõnad;
 • erinevad tulevikuvormid, may, might, could; verb+to, verb+ing;
 • tingimuslausete kolm tüüpi, kaudne kõne.

Sõnavara, suhtlemine:

 • suhted, töömaailm, soovitused;
 • arvamuse avaldamine;
 • nõusolek ja mittenõusolek, sünd, abielu, surm, informatsiooni vahetamine ja võrdlemine;
 • kombed, jutustused;
 • sõnad, mis ühendavad ideid, reisimine, puhkus, ilm.

Kursuse lõpetaja:

 • väljendab üsna ladusalt oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta,
 • arutleb igapäevateemadel,
 • vahetab informatsiooni,
 • oskab kirjutada isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Kursuse maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm  – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

reedeti
10. veebruar - 12. mai 2023
kell 9.30–11.45

tunde ei toimu 24. veebruaril ja 7. aprillil

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee