Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Missioon ja visioon

Missioon

Tallinna Rahvaülikool on linna ametiasutuse hallatav asutus, mis pakub laiemale avalikkusele erinevaid enesetäiendamisvõimalusi teoreetiliste ja praktiliste kursuste näol. Laiemas plaanis soovime oma tegevusega mitmekesistada koolitusturgu ja väärtustada elukestvat õpet.

Visioon

Tallinna Rahvaülikool pakub erinevaid kõrgetasemelisi ja mitmekesiseid enesetäiendamise, vaba aja sisustamise ning sotsiaalsete kontaktide loomise võimalusi olenemata east ja haridustasemest.

Põhiväärtused

 1. Järjepidevus
  Tallinna Rahvaülikool pakub koolitusi erinevatest valdkondadest alates 1959. aastast ja on säilitanud algusaastate valdkondi nagu kunsti- ja muusikaharidus, kirjakool, ajaloo- ja kultuuriteemalised kursused.
 2. Professionaalsus
  Rahvaülikooli iseloomustab hoolikas kõrgetasemeliste lektorite valik, korrektsus asjaajamises kuulajatega, koolituste hea maine ja püüdlemine paremate tulemuste poole.
 3. Avatus
  Personal on uuendusmeelne ja loominguline ning võimeline kohanduma tänapäeva nõuetega.
 4. Võrdsus
  Kõiki kuulajaid koheldakse võrdselt vaatamata nende haridustasemele või vanusele.

Olukorra kirjeldus

Tallinna Rahvaülikool on Tallinna Kultuuriameti allasutus, mis asub Tallinna kesklinnas. Rahvaülikool tegutseb kahel korrusel aadressil Estonia pst 5a ja alates 1. juunist 2013. aastast kahel korrusel aadressil Vene tn 6.

Estonia pst 5a neljandal korrusel on kasutada 3 bürooruumi, 3 õppeklassi, arvutiklass ja kunstistuudio kokku 380 m² ja alates 2007. aastast on esimesel korrusel kasutusel 2 loenguruumi, õppeköök, laoruum, käsitööklass ja kangakudumisruum kokku 267,3 m². Rahvaülikooli üldpind Estonia puiesteel on seega 647,3 m².

Esimese korruse ruumid on remonditud ning varustatud statsionaarse tänapäevase esitlustehnikaga. Õppetööks vajalik tehnika on olemas ka neljandal korrusel.

Vene tn 6 teisel korrusel on kasutada suur saal, 3 õppeklassi, garderoob, kokku 241,6 m². Kolmandal korrusel on kaminasaal, blackbox teatrisaal, 6 bürooruumi ja esinejate tuba kokku 247,6 m². Vene tn 6 kahe korruse ruumide üldpind on seega 489,2 m².

Õppetöö Estonia pst 5a toimub esmaspäevast laupäevani, Vene tn 6 esmaspäevast pühapäevani.

Rahvaülikool teenindab valdavalt Tallinna linna ja Harju maakonna elanikke.

Eesmärgid

 1. Koolituste kvaliteedi parandamine, uute teemade ja lektorite kaasamine.
 2. Reageerimine ühiskonna vajadustele ja uutele nõudlustele koolitusturul.
 3. Personali koolitus ja nende kvalifikatsiooni tõstmine.