Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Koostöö

Tallinna Rahvaülikool teeb koostööd mitmete teiste kultuuriasutuste ning koolidega, sh teiste Eesti rahvaülikoolidega, Tallinna linna asutustega ning Eesti Folkloorinõukoguga. Erinevad projektid, nagu Erasmus+  ja Nordplus, võimaldavad meil teha koostööd ka teiste vabahariduskoolidega Euroopas.

Erasmus+ kui Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogrammi kaudu oleme ellu viinud täiskasvanuhariduse õpirändeid. Nordplus toetusprogramm pakub Põhja-Euroopa ja Balti riikide elukestva õppe projektidele finantsilist toetust ning Tallinna Rahvaülikool on osalenud ka selles programmis.

Projekt Kodanikuks olemise ABC

Osalesime Eesti Rahvaülikoolide Liidu poolt algatatud projektis Kodanikuks olemise ABC. Projekti eesmärgiks oli Eesti täiskasvanute teadlikkuse suurenemine demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest, mille tulemusena on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks. Tallinna Rahvaülikoolis toimus kogukonnaring 2024 aasta kevadel. Projektiga saa tutvuda liidu kodelehel. Projekti tulemusena valmis ka käsiraamat, mis võtab kokku projekti tulemused.

Erasmuse akrediteering

2023. aastal omistati Tallinna Rahvaülikoolile Erasmuse õpirände akrediteering täiskasvanuhariduse valdkonnas. Akrediteering kehtib viieks aastaks, mille jooksul nii meie töötajad kui ka koolitajad saavad kasutada võimalust enesearenguks läbi töövarjutamise, õpetamise välisriigis, kursustel ja koolitustel osalemise või ekspertide kutsumise meie kooli. Loe edasi SIIT.

Nordplus Adult projekt

Meie muusikaõpetajad usuvad elukestvasse õppesse. Tallinna Rahvaülikool osaleb Nordplus programmis, mis kestab  2021 juulist kuni 2023 oktoobrini. Projekti laiem eesmärk on leida parimad praktikad, mille abil hoida õppijaid pikemalt muusikaõppe juures. Programmi praktiliseks väljundiks on elukestva õppe heade tavade kataloog. Loe edasi SIIT.

Erasmus + KA104 – Täiskasvanuhariduse õpiränne

Aastatel 2019-2022 viisime ellu õpirände projekti, mille eesmärkideks oli toetada koolituste temaatika ja õppekavade välja töötamist ning nende pidevat kaasajastamist, saada ideid õppijaskonna paremaks hoidmiseks ja laiendamiseks ning koolitustegevuse- ja õpikeskkonna kvaliteedi tõstmiseks. Loe edasi SIIT.