Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Erasmuse akrediteering

2023. aastal omistati Tallinna Rahvaülikoolile Erasmuse õpirände akrediteering täiskasvanuhariduse valdkonnas. Akrediteering kehtib viieks aastaks, mille jooksul nii meie töötajad kui ka koolitajad saavad kasutada võimalust enesearenguks läbi töövarjutamise, õpetamise välisriigis, kursustel ja koolitustel osalemise või ekspertide kutsumise meie kooli.

Akrediteeringuga võtsime endale kolm eesmärki, mille poole püüelda:

1. Hoida olemasolevat koolituste pakkumist laiapõhjalisena st 12 teemavaldkonnas kvaliteetse, alati ajakohase ja õppija vajadustele vastavana.

2. Rahvaülikooli digiõppe valdkonna arendamine, mis võib sisaldada hübriid- ja põimõppe võimaldamist st õppematerjalide digitaliseerimist või e-õppe keskkondade ja vahendite kasutusele võtmist. Samuti on meil võimalus täiendada enda ja koolitajate digioskuseid.

3. Laiendada rahvaülikooli sihtgruppe, et meieni jõuaks võimalikult palju Tallinna elanikke olenemata taustast või kodusest suhtluskeelest.

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit.

Kaasrahastanud Euroopa Liit