Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Nordplus Adult projekt “Happy Learning”

Meie muusikaõpetajad usuvad elukestvasse õppesse. Tallinna Rahvaülikool osaleb Nordplus programmis, mis kestab  2021 juulist kuni 2023 oktoobrini. Projekti laiem eesmärk on leida parimad praktikad, mille abil hoida õppijaid pikemalt muusikaõppe juures. Programmi praktiliseks väljundiks on elukestva õppe heade tavade kataloog.

Projekti esimene kohtumine Leedus

Projekti esimene kohtumine toimus 6.- 8. maini 2022 aastal Zarasai kultuurikeskuses Leedus. Osaleti festivalil Mandolina Academy ning mitmel kohaliku ansambli kontserdil. Lisaks mandoliini õpetamise jälgimisele said osalejad ka ise proovida mandoliinimängu. Arutleti muusikaõpetamise tavade ja praktikate üle.

Projekti teine kohtumine Lätis

25. – 27. novembrini toimus Nordplus projekti “Happy Learning” raames muusikaõpetajate hariv kogemuste vahetamise üritus Lätis. Osavõtjaid oli lisaks meie kooli muusikaõpetajatele veel Zarasai Kultuurikeskusest Leedust, Aizkraukle kohalikust rahvakoolist ja kohalikust ühingust Skanųmāja. Projektis osalevad pärimuskultuuriga ja täiskasvanutele muusika õpetamisega seotud inimesed.

Esimesel päeval saadi kokku Krapas ühingu “Skaņumāja” ruumides, kus saab tutvuda traditsiooniliste muusikainstrumentide ekspositsiooniga. Maja peremees, etnomuusik Ilmārs Pumpurs tutvustas projektis osalejatele Lätis mängitavaid ja valmistatud muusikainstrumente. Kompaktne, kuid mitmekesine kogumik kajastab viimase 100-150 aasta jooksul toimunud muutusi musitseerimistraditsioonides, piirkondlikke erinevusi ning praeguseid saavutusi iidsete pillimänguoskuste säilitamisel ja taastamisel. Järgnes ühingu enda tutvustus ning toimusid ulatuslikud arutelud õppeprotsessi, õppijate vajaduste ja motivatsiooni osas.

Järgmisel päeval külastasid projektis osalejad Koknese Turismiinfokeskust, kus tutvustati põlise Koknese ajalugu ja kultuuri. Pärastlõunal oli kõigil võimalus Skriveri Muusika- ja Kunstikoolis traditsiooniliste pillimängukursuste abil jälgida ja tutvuda Skanųmájas loominguga – kuidas erinevas vanuses inimesed õpivad mängima kannelt, mandoliini, suupilli ja viiulit. Osalejad jälgisid, milliste meetoditega juhendajad töötavad, milline meeleolu valitseb klassiruumides. Õhtu lõppes Skrīveru kultuurikeskuses, kus sai tantsida lätlaste, eestlaste, leedulaste ja teiste rahvaste traditsioonilisi tantse. Nauditi nii torupilli kõla Eesti torupilliduo esituses kui ka Leedu kolleegide loodud mandoliinide päikeselist kõla. Samuti mängisid kaunilt viiulit, mandoliini, suupilli ja kannelt nii “Skanųmájas” muusikud kui ka kursuslased koos õpetajatega.

Pühapäeval arutleti Skaņumājas projektis osalejatega eelmisel päeval nähtu ja kogetu üle, tuvastades probleeme ja otsides lahendusi.

Lahku mindi juba järgmise kohtumise ootuses, et taas peatuda muusika õpetamise teemadel 2023 aasta mais Eestis, Tallinna Rahvaülikoolis.

Nordplus projekti “Happy Learning” raames muusikaõpetajate hariv kogemuste vahetamise üritus Lätis

Projekti kolmas kohtumine Eestis

Nordplus projekti kolmas kohtumine leidis aset hiliskevadises Tallinnas 2.- 4. juunil. Kohtumine oli planeeritud kahasse Baltica pärimuskultuuri festivaliga, et saada osa Baltikumi pärimiskultuuri osalejate ühispeost ja koos musitseerimisest.

Esimesel päeval tervitasime osalejaid Zarasai Kultuurikeskusest Leedust, Lätist Aizkraukle kohalikust rahvakoolist ja ühingust Skanųmāja meie Vanalinna majas Miina Adermanni ETNO muusika töötoaga. Miina jagas Eesti ETNO laagrite muusika loomise kogemust ning kogesime lihtsaid meetodeid muusika õpetamiseks, samuti kiireid ja haaravaid viise uute muusikapalade loomiseks. Päeva sisulise osa lõpetas meie koolitaja Leanne Barbo torupilli muusikatunni vaatlemine. Osalejad said teada, kuidas õpetatakse Tallinna Rahvaülikoolis torupilli nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Projektikohtumise teine päev, 3. juuni algas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa poolt juhitud ühise aruteluga. Jagati mõtteid, kuidas soodustada erinevate eagruppide jõudmist pärimusmuusikani. Osalejate kogemuse põhjal saab pärimusmuusika vastu huvi äratada juba lapseeas pere keskel või lasteaias, kuna palade lihtne korduv viis ja sõnad teevad omandamise lastele lihtsaks ning kaasahaaravaks. Arutelu tulemusena leiti, et muusika õpetajate kvalifikatsioon ja valmisolek kasutada pärimusmuusika instrumente tasemehariduses, pärimusmuusika pilliõppe pakkumine vabahariduses, algajate muusikute võimalus bändina koos musitseerida ning  esinemisvõimaluste olemasolu kaudu saab populariseerida ja toetada pärimusmuusikaga tegelemist täiskasvanute seas.

Päeva teises pooles võeti meid lahkelt vastu Tallinna Muusika- ja Balletikoolis e. MUBA-s, kus tutvusime koolimaja, õpilaste võimaluste ja õpetamise põhimõtetega. Oleme tänulikud Katrin Aunpule inspireeriva giidituuri eest.

Projekti viimane päev pakkus osalejatele võimaluse musitseerida Baltica Juunijämmil, mis haaras kaasa ka veel pärast ette nähtud aega. Projekti kokkuvõtval koosolekul tõdesid osalejad, et nad said muusika õpetajatena juurde uusi mõtteid ja meetodeid enda tööriistakohvrisse. Jagati õpimomente ning arutati projekti lõpuks valmiva parimate praktikate kataloogi sisu üle. Samuti pandi idanema mõtteid järgmisteks koostööprojektideks.

Nordplus projekti “Happy Learning” raames muusikaõpetajate harivad kogemuste vahetamise kohtumised Eestis. Fotod: Erikas Cernovas

Projekti tulemusena valmis heade tavade kataloog, kus on kirjeldatud vabahariduse, peamiselt nelja kooli muusika õppe parimad praktikad.

Heade tavade kataloog.

 


Projekti rahastab Nordplus Adult programm.