Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Nordplus Adult projekt “Happy Learning”

Meie muusikaõpetajad usuvad elukestvasse õppesse. Tallinna Rahvaülikool osaleb Nordplus programmis, mis kestab  2021 juulist kuni 2023 oktoobrini. Projekti laiem eesmärk on leida parimad praktikad, mille abil hoida õppijaid pikemalt muusikaõppe juures. Programmi praktiliseks väljundiks on elukestva õppe heade tavade kataloog.

Projekti esimene kohtumine Leedus

Projekti esimene kohtumine toimus 6.- 8. maini 2022 aastal Zarasai kultuurikeskuses Leedus. Osaleti festivalil Mandolina Academy ning mitmel kohaliku ansambli kontserdil. Lisaks mandoliini õpetamise jälgimisele said osalejad ka ise proovida mandoliinimängu. Arutleti muusikaõpetamise tavade ja praktikate üle.

Projekti teine kohtumine Lätis

25. – 27. novembrini toimus Nordplus projekti “Happy Learning” raames muusikaõpetajate hariv kogemuste vahetamise üritus Lätis. Osavõtjaid oli lisaks meie kooli muusikaõpetajatele veel Zarasai Kultuurikeskusest Leedust, Aizkraukle kohalikust rahvakoolist ja kohalikust ühingust Skanųmāja. Projektis osalevad pärimuskultuuriga ja täiskasvanutele muusika õpetamisega seotud inimesed.

Esimesel päeval saadi kokku Krapas ühingu “Skaņumāja” ruumides, kus saab tutvuda traditsiooniliste muusikainstrumentide ekspositsiooniga. Maja peremees, etnomuusik Ilmārs Pumpurs tutvustas projektis osalejatele Lätis mängitavaid ja valmistatud muusikainstrumente. Kompaktne, kuid mitmekesine kogumik kajastab viimase 100-150 aasta jooksul toimunud muutusi musitseerimistraditsioonides, piirkondlikke erinevusi ning praeguseid saavutusi iidsete pillimänguoskuste säilitamisel ja taastamisel. Järgnes ühingu enda tutvustus ning toimusid ulatuslikud arutelud õppeprotsessi, õppijate vajaduste ja motivatsiooni osas.

Järgmisel päeval külastasid projektis osalejad Koknese Turismiinfokeskust, kus tutvustati põlise Koknese ajalugu ja kultuuri. Pärastlõunal oli kõigil võimalus Skriveri Muusika- ja Kunstikoolis traditsiooniliste pillimängukursuste abil jälgida ja tutvuda Skanųmájas loominguga – kuidas erinevas vanuses inimesed õpivad mängima kannelt, mandoliini, suupilli ja viiulit. Osalejad jälgisid, milliste meetoditega juhendajad töötavad, milline meeleolu valitseb klassiruumides. Õhtu lõppes Skrīveru kultuurikeskuses, kus sai tantsida lätlaste, eestlaste, leedulaste ja teiste rahvaste traditsioonilisi tantse. Nauditi nii torupilli kõla Eesti torupilliduo esituses kui ka Leedu kolleegide loodud mandoliinide päikeselist kõla. Samuti mängisid kaunilt viiulit, mandoliini, suupilli ja kannelt nii “Skanųmájas” muusikud kui ka kursuslased koos õpetajatega.

Pühapäeval arutleti Skaņumājas projektis osalejatega eelmisel päeval nähtu ja kogetu üle, tuvastades probleeme ja otsides lahendusi.

Lahku mindi juba järgmise kohtumise ootuses, et taas peatuda muusika õpetamise teemadel 2023 aasta mais Eestis, Tallinna Rahvaülikoolis.

Projekti rahastab Nordplus Adult programm.