Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Erasmus+ KA104 – Täiskasvanuhariduse õpiränne

Aastatel 2019-2022 viisime ellu õpirände projekti, mille eesmärkideks oli toetada koolituste temaatika ja õppekavade välja töötamist ning nende pidevat kaasajastamist, saada ideid õppijaskonna paremaks hoidmiseks ja laiendamiseks ning koolitustegevuse- ja õpikeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.

Osalesime mitmetel õpirännetel ja meid võtsid vastu Saksamaa, Taani ja Soome täiskasvanuõppe asutused. Projekti tulemusena saime innukust seista vabahariduse tõhusama rahastamise eest, teha tihedamat koostööd teiste Tallinna linna kultuuriasutustega nii koolituste korraldamise, sihtgrupini jõudmise kui ka reklaami vallas. Jõudsime järeldusele, et soovime laiendada kursuste valikut teiste keele- ja kultuuritaustaga täiskasvanutele. Hakkame taas ellu viima Avatud Uste Päevi, et õppijad saaksid parema tunnetuse meie pakutavate koolituste valikust ja sisust.

Muuhulgas õppisime teiste riikide kogemusest sisserändajatele põhioskuste õpetamisel. Plaanime alustada ka Tallinna Rahvaülikoolis sisserändajatele süsteemselt eesti keele kursuste korraldamisega.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.