Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.2, jätkukoolitus

Itaalia keele A1.2 jätkukoolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärgiks on süvendada ja laiendada eelnevatel tasanditel omandatud grammatikateadmisi ja sõnavara, samuti arendada rääkimis- ja kõne mõistmise oskust.

Itaalia keele A1.2 jätkukoolituse lõpetaja:

  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
  • suhtleb lihtsal viisil;
  • kasutab vestlusteemade puhul nii oleviku kui mineviku aega;
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest.

Sihtgrupp:

Koolitus on jätkuks 2024. aasta kevadpoolaastal toimunud kursusele, kuid ootame sind sobiva keeleoskuse korral liituma ka siis, kui oled mujal õppinud. Koolitus sobib väheste algteadmistega osalejatele, kes on õppinud vähemalt 100 tundi.

Õppekava maht sügispoolaastal on 58 akadeemilist tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 iseseisva töö tunnist.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).
Grupis on maksimaalselt 10 osalejat.

Itaalia keel A1.2 jätkukoolituse sisu:

Koolitusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Tundides tehakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.
Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, “Italiano facile” ja õpetaja koostatud materjale.

Grammatika:

  • lihtminevik – Imperfetto;
  • Passato Prossimo ja Imperfetto koos kasutamine;
  • enesekohased tegusõnad;
  • isikulised asesõnad.

Sõnavara:

  • erinevad teemad igapäevaelust: töö, perekond;
  • vaba aja tegevused nii Eestis kui Itaalias.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kokkuvõtva kirjaliku lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt koolituse käigus vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
26. september - 19. detsember 2024
kell 17.30–19.45

Maht

39 akadeemilist tundi

Hind

293 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum