Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursusel käsitletavad teemad: 

 • Hiina keele häälduse põhitõed ja sissejuhatus hiina keele kirjasüsteemi
 • Numbrid
 • Viisakusväljendid
 • Enesetutvustus
 • Riigid ja rahvused
 • Nädalapäevad
 • Kuud ja aastaajad
 • Kellaajad
 • Poeskäik

 

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab moodustada lihtsamaid lauseid, suudab lugeda lühikesi tekste ning kirjutada ligikaudu 120 hiina kirjamärki.

Õppekava nimetus – Hiina keel algajatele A 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 18 – 19.30
23. september – 18. detsember 2019

Maht

52 tundi

Hind

260 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

644 1149
5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

II ja III korrus

Registreeru

Hiina keel algajatele

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

 • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis