Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A2.2

Hispaania keel A2.2 koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärgiks on korrata varemõpitud grammatikat, õppida juurde uusi vorme ja rakendada seda kõnes. Harjutatakse kõneoskust erinevatel teemadel vesteldes.
Tutvutakse hispaania kultuuri ja ajalooga, samuti harjutatakse erinevate tekstide kaudu (lisalektüür) loetust arusaamist.

Hispaania keel A2.2 koolituse lõpetanu:

 • väljendab end vestluses ladusamalt;
 • on laiendanud oma sõnavara;
 • kasutab uusi õpitud grammatilisi konstruktsioone;
 • omandas rohkem teadmisi Hispaania ajaloost ja kultuurist.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud A2.1 taseme ja õppinud vähemalt 150 tundi kas Rahvaülikoolis või mujal.

Õppekava maht on 58 akadeemilist tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 iseseisva töö tunnist.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Hispaania keel A2.2 sisu:

Koolitusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskusi.
Tundides kasutame õpetaja Aini Kuusiku koostatud „Hispaania keele õpikut edasijõudnutele“ ja raamatut „Historias de Espana“, G. Barlow, W.N. Stivers.

Teemad:

 • Leccion 1. Teema – töö. Tekstid, dialoogid, kõnearendusharjutused:
  Grammatika: siduvad asesõnad.
 • Jätkub tööteema.
  Grammatika: ajaväljendid.
  Lektüür: Legend “San Martini sild Toledos”.
 • Leccion 2. Teema – meelelahutus. Tekstid, dialoogid, kõnearendus:
  Grammatika: Mineviku aegade kordamine.
 • Jätkub meelelahutusteema.
  Lektüür: Legend “Terueli armastajad”.
 • Lec. 15. Teema – haigused ja arsti vastuvõtt. Tekstid, dialoogid, kõnearendus.
  Grammatika: Subjunktiivi kordamine.
 • Jätkub terviseteema.
  Lektüür: legend “Salamanca üliõpilane”. Damaso Alonso poeem “Los contadores de estrellas”.
 • Leccion 5. Teema – teenused (ilusalong, autorent, remot jne).
  Grammatika: Tingiv kõneviis.
 • Jätkub teenuste teema.
  Lektüür: legend “Kivist daam”. Rafael Alberti poeem “El angel bueno”.
 • Leccion 6. Teema – reisimine.
  Grammatika: kahtleva kõneviisi (subjunktiivi) minevik.
 • Jätkub reisiteema. Tekst “Hispaania ajaloolised võõrastemajad”.
  Lektüür: legend “Naissõdalane Andaluusiast”.
 • Lec. 8. Teema – kirjandus. Miguel Cervantes, Juan de la Cruz.
  Grammatika: Gerundium.
  Mõningaid erinevusi Hispaania ja Ladina-Ameerika hispaania keele vahel.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt koolituse vältel vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning grammatikaharjutuste kaudu.
Koolituse lõpus tehakse kokkuvõttev kirjalik test oma teadmiste kontrolliks.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

teisipäeviti
24. september - 17. detsember 2024
kell 17.30-19.45

Maht

39 akadeemilist tundi

Hind

293 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum