Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Kasutatakse Tommaso Bueno õpikut Italiano facile.

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases elementaarses suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

 • itaalia tähestik,
 • hääldusreeglid,
 • tegusõna – olevik/ liht-ja täisminevik,
 • nimisõna, artikkel,
 • eessõnad,
 • arvsõnad,
 • omadussõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

 • kuidas ennast ja teisi kirjeldada,
 • perekond ja sõbrad,
 • kodus-tööl-kaupluses-restoranis,
 • hobid ja vaba aeg,
 • reisil ja puhkusel,
 • maad ja rahvad.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel, perekond ja kodu ja küsida sama vestluspartnerilt,
 • kirjeldada teist inimest,
 • ütelda kellaaega ja lihtsal viisil suhelda.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Itaalia keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

teisipäev ja neljapäev
28. jaanuar - 23. aprill 2020
kell 18 - 19.30 - kohad täis

Maht

50 tundi

Hind

210 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike õppeklass