Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele temaatiline vestluskoolitus B2 tasemele

Inglise keele vestluskoolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärgiks on keskenduda sõnavara laiendamisele ja suhtlusjulguse suurendamisele vabas ja sõbralikus õhkkonnas.
Õpime juurde ja tuletame meelde ka teemaga seotud väljendeid ja grammatikat.
Arutelu osas ei pea kartma grammatiliste vigade tegemist, sest vead annavad suurepärase võimaluse edasi arenemiseks.

Inglise keele vestluskoolituse läbinu:

 • räägib ladusamalt ja vabamalt
 • tunneb ennast vesteldes enesekindlamalt,
 • tal on laienenud sõnavara ja paranenud oskus kaasa rääkida väga erinevatel ja olulistel teemadel.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib kõige paremini inimesele, kes valdab inglise keelt kesktasemel ja soovib parandada oma esinemisoskust ning saada juurde rääkimisjulgust.

Õppekava kogumaht on 27 akadeemilist tundi, mis koosneb 18 kontakttunnist ja 9 tunnist iseseisvast tööst.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Inglise keele vestluskoolituse sisu:

Tundides arutleme erinevatel teemadel. Vestlusteks ammutame inspiratsiooni erinevatest temaatilistest loengutest ja videotest.
Enne igat tundi saadab õpetaja teile video lingi ja tunni materjalid, et õpilane saaks tunnile eelnevalt temaatikaga tutvuda.

Tegevuste järjekord tunnis:

 1. Esmalt loeme ja analüüsime video teksti, tõlgime uued sõnad ja väljendid.
 2. Kodutöö tagasiside (kui oli kodutöö).
 3. Grammatika kiirülevaade, harjutused.
 4. Arutelu.

Temaatilised ingliskeelsed videod on valitud Youtube kanalitest TEDx Talks, BBC stories, Big Think, Freethink, DoLectures, jt.

Õppematerjalid:

Videod, videote tekstid, grammatika, uute sõnade ja väljendite ülevaade.

Inglise keele vestluskoolitusel läbitavad teemad:

 1. Reisimine ja erinevad kultuurid.
  Arutelu keskmes reisimine, erinevad kultuurid ja traditsioonid.
  Grammatika kiirülevaade: lihtolevik, kestev olevik
 2. Kõnekunst ja avalik esinemine.
  Arutelu keskmes on kõnekunst ja avalik esinemine.
  Grammatika kiirülevaade: lihtminevik, tulevik (will, going to)
 3. Psühholoogia ja inimsuhted.
  Arutelu keskmes on psühholoogia ja inimsuhted
  Grammatika kiirülevaade: võrdlusastmed
 4. Tehnoloogia ja innovatsioon.
  Tehnoloogia ja innovatsiooni teemaline arutelu.
  Grammatika kiirülevaade: tingimuslaused
 5. Loodus ja keskkond.
  Arutelu keskmes on loodus ja keskkonnahoid.
  Grammatika kiirülevaade: täisminevik, enneminevik
 6. Kaunid kunstid.
  Arutelu keskmes on erinevad kunstiliigid
  Grammatika kiirülevaade: idioomid
 7. Meditsiin ja tervis.
  Arutelu keskmes on meditsiin, tervis, tervislik toitumine ja elustiil.
  Grammatika kiirülevaade: frasaalverbid
 8. Majandus, raha ja investeerimine.
  Arutelu keskel on majandus ja finantsteemad
  Grammatika: kollokatsioonid ehk naabersõnad.
 9. Maailma usundid: sarnasused ja erinevused.
  Arutelu keskmes on maailma usundid.
  Grammatika ülevaade: modaalverbid.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt koolituse vältel vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.

Soovi korral väljastatakse tõend.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
10. oktoober – 5. detsember 2024
kell 17.30–19.00

Maht

18 akadeemilist tundi

Hind

135 eurot, sisaldab kõiki õppevahendeid

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee