Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskoolitus “Afternoon tea” B1 tasemele

Inglise keele vestluskoolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Kursuse põhirõhk on rääkimisjulguse tõstmisel inglise tavade ja eluolu tutvustamise kaudu.

Inglise keele vestluskoolituse lõpetaja:

  • avaldab loetu, kuuldu ja räägitu põhjal julgemalt oma arvamust,
  • on saanud informatsiooni Suurbritannia elu-olust, poliitikast, kultuurist.

Sihtgrupp:

Lühikoolitus sobib neile, kes omavad B1 taset ja soovivad praktiseerida keelt vabamas õhkkonnas.

Õppekava maht on 10 kontakttundi, millele lisandub 3 tundi iseseisvat tööd.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 8 osalejat.

Inglise keele vestluskoolituse sisu

Tundides on rohkesti vestlusi ja arutelusid ning põgusalt põigatakse ka grammatikasse.
Kasutatakse järgmisi materjale:“BBC News – aken maailma“. „Business and Finance“. TEA; „New Headway. Intermediate, Pre-Intermediate“.
Lisa pakuvad õpetaja poolt giiditöö ajal Londonis ja Šotimaal kogutud materjalid.

Et vestlus paremini sujuks, pakume kõrvale tassikese üht inglaste lemmikjooki.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Sõnavara ja vestlused:

1. kord – Kes on õnnelik inimene Suurbritannias? Võrdlus meeste ja naiste vahel ning võrdlus Eestiga. Arutelu.
2. kord – Inglise toit, söögikorrad, toitude TOP 5. Teejoomine Suurbritannias. Kanepikohvikud.
3. kord – Briti saarte geograafia ja kliima. Ühendkuningriigi erinevad piirkonnad: Inglismaa, Wales, Šotimaa, Põhja-Iirimaa. Mida head tegid vanad roomlased?
4. kord – Briti parlament, Buckinghami palee. Eelnevalt valmistuda kodus ette tunnis mõne tähtsa tegelase tutvustamiseks.
5. kord – Peod ja tähtpäevad: jõulud, halloween, pantomiim, veebruari festivalid.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
16. oktoober - 13. november 2024
kell 15.30–17.00

Maht

10 akadeemilist tundi

Hind

80 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass