Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keele vestlus- ja tõlkekoolitus

Saksa keele vestlus- ja tõlkekoolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärgiks on sõnavara laienemine ja grammatika parem mõistmine erinevate sobiva raskusastmega tekstide tõlkimise kaudu ning saksa keeles rääkimise arendamine.

Saksa keele vestlus- ja tõlkekoolituse lõpetanu:

  • on julgem ja osavam saksa keeles kõnelemises,
  • oskab esitada küsimusi ja neile vastata,
  • on üle korranud ning selgemaks saanud grammatika põhialused.

Sihtgrupp:

Saksa keele vestlus- ja tõlkekoolitus sobib neile, kes on varasemalt läbinud saksa keele A1.1 ja mingil määral ka A1.2 koolituse ning soovivad keelt kinnistada ja sõnavara suurendada tõlkimise ja vestlemise kaudu.

Õppekava maht on 36 akadeemilist tundi, mis koosneb 24 kontakttunnist ja 12 iseseisva töö tunnist.

Õppeklassis on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Saksa keele vestlus- ja tõlkekoolituse sisu:

Koolitusel keskendume sobiva raskusastmega tekstide tõlkimisele ja seeläbi grammatika kinnistamisele ning sõnavara suurendamisele. Huvipakkuvaid teemasid grammatikas kordame vastavalt vajadusele. Teeme ka kuulamisharjutusi, et kõrv harjuks kuulama saksa keelt emakeelena kõneleva inimese juttu.

Koolitusel on kavas korrata üle saksa keele hääldusreeglid, harjutada saksa keeles rääkimist arendades nii spontaanset vestlusoskust ja julgust saksa keeles kõneleda. Vestlusteemade valikul lähtume nii õppematerjalist, kui ka õpilaste soovidest. Vähesel määral harjutame ka kirjutamisoskust.

Koolitus on pingevaba ja mõnusas õhkkonnas enesearendamine soovitud tulemuse suunas.

Kasutame raamatut „Short stories in German for beginners“, O. Richards, A. Rawlings, õpetaja koostatud materjale ja „Themen Aktuell 1“.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:

Tõlgitava teksti põhjal rääkimine, küsimuste moodustamine ning neile vastamine.
Lähtume harjutatavate teemade valikul ka õpilaste soovidest.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt koolituse vältel vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
2. oktoober - 18. detsember 2024
kell 17.30–19.00

Maht

24 akadeemilist tundi

Hind

180 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass