Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kasutatakse Tommaso Bueno õpikut Italiano facile ja õpetaja materjale.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases elementaarses suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

 • itaalia tähestik;
 • hääldusreeglid;
 • nimisõna koos umbmäärase ja määrava artikliga
 • eessõnad;
 • arvsõnad;
 • omadussõnad;
 • küsisõnad;
 • kellaaeg ja kuupäev;
 • tegusõna kindla kõneviisi olevik

Sõnavara, suhtlemine:

 • kuidas ennast ja teisi kirjeldada;
 • perekond ja sõbrad;
 • kodus-tööl-kaupluses-restoranis;
 • hobid ja vaba aeg;
 • reisil ja puhkusel;
 • maad ja rahvad.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetaja:

 • annab enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel, perekond ja kodu ja küsib sama vestluspartnerilt;
 • kirjeldab teist inimest;
 • ütleb kellaaega ja suhtleb lihtsal viisil.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
19. september - 12. detsember 2023
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum