Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele

Algajate itaalia keel on hea võimalus selle kõlava keelega sammukaupa tutvuda.
Võetakse läbi Euroopa keeleraamistiku tasemele A1 vastavad teemad, tuginedes õpikule Nuovo Progetto Italiano 1.

Alustatakse tähestiku ja häälduse õppimisega, minnakse edasi tervituste ja enda tutvustamise juurde, et tekiks oskus ning julgus vestelda lihtsate lausetega rahvusest, päritolust, vanusest, tööst, hobidest, sõpradest ja perest.
Kindlasti mahuvad tundidesse ka kuulamisharjutused, videod, laulud ja õpilaste julged dialoogid ning sõnavõtud itaalia keeles.

Grammatika:

 • tähestik ja hääldus
 • eessõnad
 • artiklid, nimi- ja omadussõnad
 • ainsuse ja mitmuse moodustamine
 • tegusõnade pööramine
 • kindla kõneviisi oleviku- ja minevikuajad
 • numbrid
 • värvid

Kursuse läbinu oskab:

 • itaalia tähestikku ja hääldust
 • lugeda ning kirjutada lihtsamat teksti
 • küsida lihtsamaid küsimusi ning neile vastata
 • rääkida endast ja oma perekonnast
 • tellida kohvikus või restoranis
 • küsida ja öelda kellaaega

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele

Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäev
29. september - 15. detsember 2020
kell 17.30 - 19.45

Maht

36 tundi

Hind

180 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum