Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti viipekeel algajatele

Eesti viipekeele algajate koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Viipekeele koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust kurtide kultuuri eripäradest, saada teadlikumaks eesti viipekeele olemusest (grammatika, viipeloome) ning õppida viiplema lihtsamaid fraase igapäevastel teemadel.

Eesti viipekeele algajate koolituse läbinu:

 • tutvustab ennast eesti viipekeeles lihtsamate fraasidega,
 • vastab teda puudutavatele lihtsamatele küsimustele juhul, kui suhtluspartner viipleb aeglaselt ja on abivalmis.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib kõigile huvilistele, kellel on vähesed algteadmised eesti viipekeelest ning kurtidest (näiteks puututakse kurtidega kokku igapäevaselt tööl, koolis või mujal) või puuduvad need hoopiski.

Õppekava maht on 48 akadeemilist tundi, mis koosneb 33 kontakttunnist ja 15 tunnist iseseisvast tööst.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 osalejat.

Eesti viipekeel algajatele koolituse sisu:

Sõnavara, suhtlemine:

Kurtide kultuurist: Kurtide eripära – nende käitumine ja kultuur ning viipekeele olulisus selles.

Algteadmised grammatikast:

Grammatika põhireeglid läbitakse viipevara omandamise kaudu.

 • sõrmendamine;
 • viibete komponendid – viibete “õigekirjast”;
 • viibete tuletis, motiveeritus – kust tekivad viiped ja kuidas need on tuletatud;
 • viiperuum ja viibete paigaldamine;
 • viipelausete moodustamise reeglid.

Teemad, viipevara:

 • Tutvumine – enda ja lähedaste tutvustamine.
 • Küsimused – küsimuste moodustamise eripärad. Enda kohta käivatele küsimustele vastamine. Dialoog kaaslasega
 • Päevakava – hommiku-, lõuna- ja õhtutegevused. Vaba aeg, elukutsed, hobid.
 • Aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad.
 • Välimus – riided, värvid, kuju, kujundid, mustrid.
 • Seisundid – tujud, emotsioonid.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Hindamismeetodid:
Tulemusi hinnatakse pidevalt tunni käigus kaasõpilaste vahel peetavate dialoogide kaudu.

Hindamiskriteerium:
Koolituse lõpus antud viiplemisülesannete arusaadavalt täitmine.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Eesti viipekeel algajatele kursus on mõeldud neile, kel puuduvad üldse või on väga vähesed algteadmised eesti viipekeelest ning kurtidest.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel Mari-Liisi juhendatud viipekeele kursustel osalenute tagasiside:

Õpetaja oli lahe ja arusaaja, tegi erinevaid mänge ning kutsus tundi ka kurte, et õppimine oleks huvitavam ja lihtsam kõigile. Viis pluss!

Aeg

kolmapäeviti
25. september - 18. detsember 2024
kell 18.00-19.55

Maht

33 akadeemilist tundi

Hind

231 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee