Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti viipekeel algajatele

Kursus sobib kõigile huvilistele, kellel on vähesed algteadmised eesti viipekeelest ning kurtidest (näiteks puututakse kurtidega kokku igapäevaselt tööl, koolis või mujal) või puuduvad need hoopiski.
Kursuse eesmärgiks on tõsta teadlikkust kurtide kultuuri eripäradest, saada teadlikumaks eesti viipekeele olemusest (grammatika, viipeloome) ning õppida viiplema lihtsamaid fraase igapäevastel teemadel.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

Sõnavara, suhtlemine:

Kurtide kultuur.
Kurtide eripära – kurtide käitumine ja kultuur ning viipekeele olulisus selles.

Algteadmised grammatikast:

(grammatika põhireeglid läbitakse viipevara omandamise kaudu)
• Sõrmendamine
• Viibete komponendid – viibete “õigekirjast”
• Viibete tuletis, motiveeritus – kust tekivad viiped ja kuidas on need tuletatud
• Viiperuum ja viibete paigaldamine
• Viipelausete moodustamise reeglid

Teemad, viipevara:

• Tutvumine – enda ja lähedaste tutvustamine
• Küsimused – küsimuste moodustamise eripärad. Enda kohta käivatele küsimustele vastamine. Dialoog kaaslasega
• Päevakava – hommiku-, lõuna- ja õhtutegevused. Vaba aeg, elukutsed, hobid
• Aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad
• Välimus – riided, värvid, kuju, kujundid, mustrid
• Seisundid – tujud, emotsioonid

Kursuse läbinu oskab ennast tutvustada eesti viipekeeles lihtsamate fraasidega ning vastata teda puudutavatele lihtsamatele küsimustele juhul, kui suhtluspartner viipleb aeglaselt ja on abivalmis.

Tutvu  õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev, 29. jaanuar - 15. aprill 2020
kell 18 - 20.15
(tundi ei toimu 25. märtsil)

Maht

33 tundi

Hind

155 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee