Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti viipekeel algajatele

Eesti viipekeel algajatele kursus sobib kõigile huvilistele, kellel on vähesed algteadmised eesti viipekeelest ning kurtidest (näiteks puututakse kurtidega kokku igapäevaselt tööl, koolis või mujal) või puuduvad need hoopiski.

Eesti viipekeel algajatele kursuse eesmärk:

Viipekeele kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust kurtide kultuuri eripäradest, nende käitumisest ja viipekeele olulisusest selles, saada teadlikumaks eesti viipekeele olemusest (grammatika, viipeloome) ning õppida viiplema lihtsamaid fraase igapäevastel teemadel.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

Algteadmised grammatikast:

Grammatika põhireeglid läbitakse viipevara omandamise kaudu.

 • sõrmendamine;
 • viibete komponendid – viibete “õigekirjast”;
 • viibete tuletis, motiveeritus – kust tekivad viiped ja kuidas on need tuletatud;
 • viiperuum ja viibete paigaldamine;
 • viipelausete moodustamise reeglid.

Teemad, viipevara:

 • tutvumine – enda ja lähedaste tutvustamine;
 • küsimused – küsimuste moodustamise eripärad. Enda kohta käivatele küsimustele vastamine. Dialoog kaaslasega;
 • päevakava – hommiku-, lõuna- ja õhtutegevused. Vaba aeg, elukutsed, hobid;
 • aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad;
 • välimus – riided, värvid, kuju, kujundid, mustrid;
 • seisundid – tujud, emotsioonid.

Eesti viipekeel algajatele kursuse lõpetaja:

 • tutvustab ennast eesti viipekeeles lihtsamate fraasidega;
 • vastab teda puudutavatele lihtsamatele küsimustele juhul, kui suhtluspartner viipleb aeglaselt ja on abivalmis.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 48 tundi, mis koosneb 33 kontakttunnist ja 15 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Eesti viipekeel algajatele kursus on mõeldud neile, kel puuduvad üldse või on väga vähesed algteadmised eesti viipekeelest ning kurtidest.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel Mari-Liisi juhendatud viipekeele kursustel osalenute tagasiside:

Õpetaja oli lahe ja arusaaja, tegi erinevaid mänge ning kutsus tundi ka kurte, et õppimine oleks huvitavam ja lihtsam kõigile. Viis pluss!

Aeg

kolmapäeviti
31. jaanuar - 24. aprill 2024
kell 18.00 – 19.55

Maht

33 tundi

Hind

215 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee