Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele 0-A.1.1, laupäeviti

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.
Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 kursuse sisu:

Grammatika:

 • itaalia tähestik,
 • hääldusreeglid,
 • nimisõna koos umbmäärase ja määrava artikliga,
 • eessõnad,
 • arvsõnad,
 • omadussõnad,
 • küsisõnad,
 • kellaaeg ja kuupäev,
 • tegusõna kindla kõneviisi olevik.

Sõnavara, suhtlemine:

 • kuidas ennast ja teisi kirjeldada,
 • perekond ja sõbrad,
 • kodus-tööl-kaupluses,
 • hobid ja vaba aeg,
 • reisil ja puhkusel.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetaja:

 • annab enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel, perekond ja kodu ja küsib sama vestluspartnerilt,
 • kirjeldab teist inimest,
 • ütleb kellaaega ja suhtleb lihtsal viisil.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 30 tundi, mis koosneb 20 kontakttunnist ja 10 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

laupäeviti
10. veebruar - 27. aprill 2024
kell 10 - 11.30

tunde ei toimu 24. veebruaril ja 30. märtsil

Maht

20 tundi

Hind

140 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike õppeklass