Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele 0-A.1.1, laupäeviti

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 koolituse lõpetaja:

 • annab enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel, perekond ja kodu ja küsib sama vestluspartnerilt,
 • kirjeldab teist inimest,
 • ütleb kellaaega ja suhtleb lihtsal viisil.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Õppekava maht on 36 akadeemilist tundi, mis koosneb 24 kontakttunnist ja 12 iseseisva töö tunnist.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 osalejat.

Itaalia keel algajatele 0-A1.1 koolituse sisu:

Koolitusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust.
Koolitusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Kasutatakse õpikut „Italiano facile“, Tommaso Bueno. Lisaks on õpetaja koostatud materjalid.

Grammatika:

 • hääldusreeglid;
 • nimisõna koos umbmäärase ja määrava artikliga
 • eessõnad;
 • arvsõnad;
 • omadussõnad;
 • küsisõnad;
 • kellaaeg ja kuupäev;
 • tegusõna kindla kõneviisi olevik.

Sõnavara, suhtlemine:

 • kuidas ennast ja teisi kirjeldada;
 • perekond ja sõbrad;
 • kodus-tööl-kaupluses;
 • hobid ja vaba aeg;
 • reisil ja puhkusel.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kokkuvõtva kirjaliku lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

laupäeviti
28. september - 14. detsember 2024
kell 10.30-12.00

Maht

24 akadeemilist tundi

Hind

180 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike õppeklass