Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel väheoskajale A2.1

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt inglise keelt veidi õppinud ja hakanud õpitut unustama. Osalemise eelduseks on algtaseme teadmised. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Elementary.

Inglise keel väheoskajale A2.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursus pakub palju võimalusi sõnavara meelde tuletamiseks ja selle täiendamiseks ning grammatika harjutamiseks. Kõige selle juures pannakse suurt rõhku rääkimisjulguse arendamiseks.

Inglise keel väheoskajale A2.1 kursuse sisu:

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1-6.

Grammatika:

 • omastav asesõna, verbid have/go/live/like;
 • aegade kasutamine, olevik, küsimuste moodustamine, eitused;
 • there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those;
 • can/can`t, määrsõnad, was/were/could, was born;
 • lihtminevik, ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu, suhtlusväljendid;
 • ajaväljendid, ametid, töö;
 • toit, sisseostude tegemine, linna ja maaelust rääkimine.
 • suundade küsimine ja juhatamine;
 • kodu kirjeldamine;
 • inimeste kirjeldamine (välimus, riided, iseloom);
 • asjade ja tunnete kirjeldamine.

Inglise keel väheoskajale A2.1 kursuse lõpetaja:

 • vestleb igapäevastel lihtsatel teemadel;
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja annab informatsiooni igapäevaelu kohta;
 • kirjeldab ennast, perekonda ja oma lähiümbrust.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
26. september - 19. detsember 2023
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass