Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kuidas märgata ja ennetada nooruki depressiooni

Laste ja noorukite depressiooni sümptomid sarnanevad täiskasvanute depressiooniga. Depressiooni iseloomustab alanenud meeleolu, huvi- ja elurõõmu kadumine ning energia vähenemine, mis toovad kaasa suurenenud väsimuse ja vähenenud aktiivsuse. Lisasümptomitena võivad esineda tähelepanu- ja keskendumisvõime alanemine, madal enesehinnang ja -usaldus, süü- ja väärtusetusetunne, trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku, enesekahjustus- või suitsiidimõtted ja teod, häiritud uni või isu alanemine.

Lapseea depressiooni väljendumises on teatud erisusi, mis tulenevad lapse ja nooruki arengulistest eripäradest. Depressiivsed lapsed tunnevad ennast sageli süüdi ja nad kirjeldavad ennast väärtusetutena. Nad võivad olla kriitilised iseenda toimetuleku suhtes koolis, huviringides ja sotsiaalsetes suhetes. Tunnevad lootusetust, et nende elus võiks midagi paremuse suunas minna.

Koolituse sisu:

 • mis on depression;
 • laste ja noorukite depressiooni tunnused;
 • depressiooni põhjused ja riskifaktorid;
 • depressiooniga kaasnevad ohud, ennast vigastav käitumine;
 • depressiooni tõenduspõhised ravi- ja teraapiasekkumised, juhtumite näited;
 • kuidas toetada depressioonis last, noorukit või lähedast.

Koolituse läbinud osaleja:

 • mõistab depressiooni olemust ja tekkepõhjuseid ning avaldumisvorme;
 • märkab tunnuseid, mis viitavad lapse või nooruki depressioonile;
 • mõistab, kuidas meeleolulangus on seotud ennast kahjustava käitumisega;
 • teab, millal ja kuhu pöörduda abi saamiseks;
 • teab meeleoluhäirete teraapiasekkumise etappe;
 • kasutab esmaseid praktilisi abi- ja toetamisviise depressiivse lapse või nooruki abistamisel;
 • teab, kuidas tulla toime tagasilangusega.

Õppekavarühm – Isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

 


Varasematel koolitustel osalejate tagasiside:

“Koolitus oli ladus, selge ja teemad olid hästi loogiliselt järjekorras. Märgata muutusi lapse käitumises, temaga ausalt rääkimine.”

“Oskan ehk natuke paremini aru saada kui laps on depressioonis. Näpunäiteid, et aru saada lapse seisundist.”

“Antud koolitus oli hea alguseks. Selline hoovõtt või nii. Samas andis see ka mingi lähtepunkti, mingid stardipakud, kust nüüd minema hakata, mida jälgida, kuidas ennetada. Ennetus. Need põhivajadused, mis tuleb ära täita. No ja enesehool- ema enne ja lapsed järgi.”

Materjal anti edasi loogiliselt ja huvitavalt, oli lihtne jälgida, põnev ja väga informatiivne. Kuna mind eelkõige huvitas just depressiooni ennetamise osa, siis sain kasulikke teadmisi, kuidas õpetada last ise rääkima, ilma et tal tekiks ülekuulamise tunne. Kuidas toetada lapse tervet kasvukeskkonda. Ja kuidas märgata depressiooni tunnuseid.

Jäin koolitusega ülirahule. Meie ajud teevad tööd eelkõige ellujäämise nimel, mitte õnnelik olemise nimel.

“Väga rahulik, loogiline ja sujuv koolitus.”

“Väga professionaalne lektor ja selgitab arusaadavalt.”

“Lektor selgitas väga lihtsalt ja arusaadavalt, mille poolest erineb lapse ja nooruki aju täiskasvanu omast ning seoseid aju arengu ja depressiooni tekke vahel.”

Aeg

kevadhooaja aeg selgumisel

Maht

3 tundi

Hind

24 eurot

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Koolitus toimub Zoomi vahendusel