Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Lapse ja nooruki depressioon – Tallinn ja Rakvere

Laste ja noorukite depressiooni sümptomid sarnanevad täiskasvanute depressiooniga. Depressiooni iseloomustab alanenud meeleolu, huvi- ja elurõõmu kadumine ning energia vähenemine, mis toovad kaasa suurenenud väsimuse ja vähenenud aktiivsuse. Lisasümptomitena võivad esineda tähelepanu- ja keskendumisvõime alanemine, madal enesehinnang ja -usaldus, süü- ja väärtusetusetunne, trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku, enesekahjustus- või suitsiidimõtted ja teod, häiritud uni või isu alanemine. Lapseea depressiooni väljendumises on teatud erisusi, mis tulenevad lapse ja nooruki arengulistest eripäradest. Depressiivsed lapsed tunnevad ennast sageli süüdi ja nad kirjeldavad ennast väärtusetutena. Nad võivad olla kriitilised iseenda toimetuleku suhtes koolis, huviringides ja sotsiaalsetes suhetes. Tunnevad lootusetust, et nende elus võiks midagi paremuse suunas minna.

Koolituse sisu:

 • mis on depression;
 • laste ja noorukite depressiooni tunnused;
 • depressiooni põhjused ja riskifaktorid;
 • depressiooniga kaasnevad ohud, ennast vigastav käitumine;
 • depressiooni tõenduspõhised ravi- ja teraapiasekkumised, juhtumite näited;
 • kuidas toetada depressioonis last, noorukit või lähedast.

Koolituse läbinud osaleja:

 • mõistab depressiooni olemust ja tekkepõhjuseid ning avaldumisvorme;
 • oskab märgata tunnuseid, mis viitavad lapse või nooruki depressioonile;
 • mõistab, kuidas meeleolulangus on seotud ennast kahjustava käitumisega;
 • teab, millal ja kuhu pöörduda abi saamiseks;
 • teab meeleoluhäirete teraapiasekkumise etappe;
 • oskab kasutada esmaseid praktilisi abi- ja toetamisviise depressiivse lapse või nooruki abistamisel;
 • teab, kuidas tulla toime tagasilangusega.

Sihtgrupp:

üksikvanemad, keerulistes oludes pered, paljulapselised pere, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad. Sihtgrupile tasuta. Tasuta registreerumiseks valida Teenuse rippmenüüst vastav rida.

Õppekavarühm: isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Aeg

Tallinnas
neljapäev
04. november 2021
kell 17.30-20.45
Kohad täis!

VÕI

Rakveres
neljapäev
18. november 2021
kell 17.30-20.45

Maht

4 tundi

Hind

10 eurot
sihtgrupile tasuta

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Tallinnas Estonia pst 5a I korruse suur loenguruum

Rakveres Villa Theresas, Tammiku 13.