Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Avaliku esinemise klubi

Avaliku esinemise klubi on neile, kes vajavad toetust, et saada hästi hakkama erinevates esinemisolukordades. Olgu tegemist seminari, konverentsi või aktusega, saad koolituselt kaasa rohkesti esinemisjulgust ning oskused, et võita kuulajate tähelepanu.

Avaliku esinemise klubi kohtumiste sisu:

Töötuba algab alati soojenduse ja lõbusate harjutustega, mis julgustavad osalejaid esinema. Igal korral on osalejatel võimalus teha ettevalmistatud ettekanne (kuni 7 minutit) neile endile vajalikul teemal. Samuti saavad soovijad lühikese ettevalmistusajaga improviseeritud kõnesid proovida. Iga kohtumine on dünaamiline, põnev ja tempokas. Koolitaja on võtnud eesmärgiks luua harjutuste abil aktiivne ja sõbralik keskkond õppimiseks. Nii saab stressirohkest avaliku esinemise kohustusest üks uus ja huvitav oskus.

Osalejad saavad peale igati kohtumist e-mailile põhjalikud materjalid, mille abiga saavad nad korrata eelmist kohtumist ning tänu millele ei pea nad koolituse ajal kulutama liigselt aega ümberkirjutamisele. Koolitusel on vaba õhkkond ning toimuvad paaris- ja rühmatööd, mis loovad ruumi mõnusa sünergia. Positiivselt on vastu võetud ka võimalus praktiliselt valmistuda tööalasteks sõnavõttudeks koos kohese tagasisidega.

NB! See töötuba on mõeldud proovimiseks, katsetamiseks ja tagasiside saamiseks. See tähendab, et koolitaja jagab küll soovitusi materjalidele ja analüüsib osalejate esinemisi, kuid puudub tavapärane slaididega loeng. Iga osaleja võtab osa nii aktiivselt nagu see temale parasjagu jõukohane või vajalik on.

Kursuse läbinu:

  • teab töövõtteid esinemiseks valmistumisel alates eesmärgi püstitamisest kuni
    esinemismärkmete koostamiseni publikus;
  • oskab kasutada vähemalt kolme erinevat võtet, et edukalt toime tulla esinemispingega;
  • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
  • rakendab vähemalt kuut erinevat kõnetehnilist võtet, et hoida publiku tähelepanu;
  • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et oma sõnumeid olukorrale vastavalt üles ehitada;
  • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Loe lisa Mihkel Kanguri kodulehelt
Vaata lisa Mihkel Kanguri youtube’i kanalilt

Õppekavarühm – Isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega


Mida andis Avaliku esinemise klubi osalejatele:

“Kursus andis väga palju häid mõtteid juurde, kuidas oma esinemisärveusega paremini toime tulla ja Mihkel oskas kõiki teemasid väga arusaadavalt ja hästi edasi anda.”

“Igal esinemisel on eesmärk, mõte ja struktuur.”

“Kogemus teiste ees seista ja ennast väljendada.”

“Väga vajalik kursus, kuna üldharidusõppeastustes sellist koolitust minu teada Eestis ei ole.”

“Väga asjakohane ja sõbralik suhtumine koolitaja poolt. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhe oli väga hea.”

Aeg

kolmapäeviti
11. september – 16. oktoober 2024
kell 16.00–18.00

Maht

16 akadeemilist tundi

Hind

120 eurot

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee