Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kõnelev keha – teadlik meel

Looval liikumisel põhineva kursuse eesmärgiks on läbi mänguliste liikumisülesannete, kehateadlikkuse ja eneseväljenduse luua võimalus iseendast rohkem teadlikuks saada ning kogeda lõõgastust, loomingulist rõõmu ja uusi taipamisi.

Kohtumiste käigus lubame endal peast rohkem kehasse tulla ning avastame, mida kehalised impulsid ja mänguline keskkond meiega teeb. Kui sinus on olemas lapselik uudishimu ja soov end nii kehaliselt kui suhetes teistega proovile panna, siis oled kursusele oodatud. Eelnev liikumiskogemus ei ole osalemiseks vajalik.

Kõnelev keha – teadlik meel kohtumiste sisu:

Kursus on üles ehitatud kõigile jõukohastele loovatele ja kehasõbralikele harjutustele, mille fookus on lihtsusel, mängulisusel ja uurimuslikul lähenemisel. Tantsu- ja liikumisteraapia, loovtantsu ja kontaktimprovisatsiooni varamusse kuuluvate harjutuste kaudu jõuame parema kontaktini oma kehaga ning leiame seoseid keha ja meele vahel.

Lisaks liikumisele teeme ka teistel looval eneseväljendusel (joonistamine, draamavõtted jms) põhinevaid uurimusi iseenda kohta: kasutame vahendeid (pallid, kangad jm), teeme grupiülesandeid, paneme enda tähelepanu, koostööoskused ja kehalise empaatia proovile. Tuletame meelde, milline liikumine annab meile jõudu, mida räägivad meile erinevad igapäevased (kehalised) harjumused ja avastame ennast kui suhtlejat.

Kursusel luuakse võimalikult turvaline ja hinnanguvaba keskkond. Iga kohtumise alguses tehakse sissejuhatus teemasse, tuuakse tähelepanu kehale ja siin-ja-praegu kogemusele (maandavad harjutused, struktureeritud liikumine); seejärel liigutakse teema uurimisse (erinevad ülesanded, mängud, teadveloleku harjutused jne), mis võivad olla nii individuaalsed, paaris- kui grupitegevused; aktiivsed tegevused vahelduvad rahulikuma endasse süüvimise ja kogetu reflekteerimisega, mis võib olla nii kirjutamise, arutelu kui ka joonistamise vormis. Iga kohtumine lõpeb jagamisega, sõnalise või vaikse lõpetusega.

Iga osaleja piire tegevustes osalemisel respekteeritakse – peamine on tahe ja rõõm katsetada.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Minu ruum: millist ruumi vajan enda ümber ja suhtes teistega.
 • Minu keha ja selle ressursid: sõbralik suhe kehaga.
 • Tähelepanelikkuse ja osavuse mängud.
 • Kehaline empaatia: emotsioonide ja liikumise peegeldamine.
 • Loovad tantsulised ülesanded.
 • Mina ja teised: rollid seoses paaris- ja grupitööga.
 • Minu aeg: kiirustav või aeglane hoiak.

Kursuse läbinu:

 • on kogenud loomisrõõmu ja mängulisust; saanud puhata argipäeva muredest;
 • on saanud suurema tunnetuse oma kehast ja selle ressurssidest;
 • teab, millised on tema vajadused ja tugevused suhtluses teistega;
 • on teadlikum endast kui inimesest ja liikujast.

Õppekavarühm – Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
28. oktoober – 16. detsember 2024
kell 18.00–19.30

Maht

12 tundi

Hind

96 eurot

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee