Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti keele jätkukursus algajatele, inglise keele baasil

Kursus on mõeldud neile, kellel on esmased teadmised eesti keelest. Kursusel kasutatakse õpikut „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1“ ( I. Mangus, M. Simmul), e-keskkonda Keeleklikk ja õpetaja poolt koostatud materjale.

Kursuse eesmärk on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end igapäevasituatsioonides väljendada.

Eesti keele kursus algajatele teemade lõikes:

 • reisimine ja transport;
 • kohtumiste kokkuleppimine;
 • igapäevased ostud;
 • söök ja jook.

 Grammatika:

kohakäänded, lihtminevik, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da-infinitiiv, kaasaütlev ja ilmaütlev kääne, omadussõnad.

Kursuse lõpetaja saab hakkama:

 • bussi- ja rongipiletite ostmisega;
 • kohtumiste kokkuleppimisega telefoni teel;
 • poes ja turul suhtlemisega;
 • kohvikus ja restoranis toidu tellimisega.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 63 tundi, mis koosneb 42 kontakttunnist ja 21 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Estonian for beginners II

Course is intended for those who have some previous knowledge of Estonian. It develops all four skills: reading, writing, speaking and listening. The textbook used in the class is Tere! (I. Mangus, M. Simmul 2015). Additional materials (e.g. Keeleklikk) are also used.

The overall aim of this course is to enable the learner to manage in everyday language situations.

Content of the course:

Topics:

 • travel and transport;
 • phone calls;
 • shopping for groceries;
 • food and beverages.

Grammar

Locative cases, infinitives, simple past, imperative mood, conditional mood, abessive and comitative case, adjectives.

Learning outcomes:

Upon completion of this course, students will be able to:

 • buy train and bus tickets;
 • make phone calls and set up a meeting with a friend;
 • do grocery shopping;
 • order food and beverages in cafes and restaurants;
 • express food preferences.

Scope of the course is 42 academic contact hours with 21 hours of additional independent work.
Assessment criteria is in the form of conversations, oral and written translations, weekly preparation of conversation topics and written grammar exercises.
Minimum attendance rate of 75% is needed to complete the course.
Upon request a certificate is awarded for successful completion of the course.

Principles of the organisation of studies

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
17. jaanuar – 27. märts 2024
kell 09.30–11.00

Mondays and Wednesdays
January 17 – March 27, 2024
from 09:30 to 11:00 AM

Maht

42 akadeemilist tundi
42 academic hours

Hind

405 eurot
405 euros

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee