Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele temaatiline vestluskursus B2 tasemele

Kursus sobib kõige paremini inimesele, kes valdab inglise keelt kesktasemel ja soovib parandada oma esinemisoskust ning saada juurde rääkimisjulgust.

Inglise keele vestluskursuse sisu:

Tundides vaatame temaatilisi videosid ja arutleme nende sisu üle. Keskendume sõnavara laiendamisele ja suhtlusjulguse suurendamisele vabas ja sõbralikus õhkkonnas.
Õpime juurde ja tuletame meelde ka teemaga seotud väljendeid ja grammatikat.
Arutelu osas ei pea kartma grammatiliste vigade tegemist, sest vead annavad suurepärase võimaluse edasi arenemiseks.

Tegevuste järjekord tunnis:

 1. Esmalt loeme ja analüüsime video teksti, tõlgime uued sõnad ja väljendid.
 2. Grammatika kiirülevaade.
 3. Video vaatamine.
 4. Arutelu, rollimängud.

Temaatilised ingliskeelsed videod on valitud Youtube kanalitest TEDx Talks, BBC stories, Big Think, Freethink, DoLectures, jt.

Õppematerjalid:

Videdo, videote tekstid, grammatika, uute sõnade ja väljendite ülevaade.

Inglise keele vestluskursusel läbitavad teemad:

 1. Maailma keeled ja keelte areng.
  Arutelu keskmes on erinevad maailma keeled ja nende areng.
  Grammatika kiirülevaade: lihtolevik, kestev olevik
 2. Maailma usundid: sarnasused ja erinevused
  Arutelu keskmes on maailma usundid.
  Grammatika kiirülevaade: lihtminevik, tulevik (will, going to)
 3. Kõnekunst ja avalik esinemine
  Arutelu keskmes on kõnekunst ja avalik esinemine.
  Grammatika kiirülevaade: tingimuslaused
 4.  Tehnoloogia ja innovatsioon
  Tehnoloogia ja innovatsiooni teemaline arutelu.
  Grammatika kiirülevaade: modaalverbid
 5. Maailma kultuurid: unikaalsed kogukonnad
  Arutelu keskmes maailma kultuurid, erilised kogukonnad ja traditsioonid.
  Grammatika kiirülevaade: võrdlusastmed
 6.  Kunst ja kirjandus
  Arutelu keskmes on kunst ja kirjandus.
  Grammatika kiirülevaade: idioomid ja kollokatsioonid ehk naabersõnad.
 7. Meditsiin ja tervis
  Arutelu keskmes on meditsiin ja tervis.
  Grammatika kiirülevaade: frasaalverbid, kaudne kõne

Inglise keele vestluskursuse läbinu:

 • tunneb ennast vesteldes enesekindlamalt,
 • tal on laienenud sõnavara ja paranenud oskus kaasa rääkida väga erinevatel ja olulistel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 21 tundi, mis koosneb 14 kontakttunnist ja 7 tunnist iseseisvast tööst.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
12. märts - 23. aprill 2023
kell 17.30 - 19.00

Maht

14 tundi

Hind

98 eurot, sisaldab kõiki õppevahendeid

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass