Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.2

Kursus on jätkuks 2023. aasta sügisel alanule, kuid ootame Sind sobiva keeleoskuse korral liituma ka siis, kui oled mujal õppinud. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele. Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, “Italiano facile” ja õpetaja koostatud materjale.

Itaalia A1.2 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatame paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

  • enesekohased tegusõnad;
  • omastavad asesõnad;
  • isikulise asesõna rõhuta vorm;
  • tegusõna kindla kõneviisi olevik, täisminevik ja tulevik.

Sõnavara:

  • erinevad teemad igapäevaelust: töö, perekond, vaba aja tegevused nii Eestis kui Itaalias

Itaalia keel A1.2 kursuse lõpetaja:

  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
  • suhtleb lihtsal viisil;
  • kasutab vestlusteemade puhul nii oleviku kui mineviku aega;
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).
Õppekava kogumaht on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik lõputest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
1. veebruar - 2. mai 2024
kell 17.30–19.45

tundi ei toimu 28. märtsil

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee