Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A1.1

Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised. Õppetöös kasutatakse materjale erinevatest õpikutest ja mitmesuguseid teksti-, audio- ning videomaterjale, samuti õpetaja poolt koostatud harjutusi.

Prantsuse keel A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel keskendutakse peamiselt prantsuse keele hääldusreeglitele ja esmaste grammatikateadmiste omandamisele. Eesmärgiks on osata sõnu õigesti hääldada, koostada lihtsamaid lauseid ja saada aru lihtsamatest tekstidest.

Prantsuse keel A1.1. kursuse sisu:

Grammatika:

 • nimisõna mitmus, artiklid (jätk)
 • liitartikkel ja osaartikkel, artikli puudumine
 • põhilised tegusõnad (olevik, jaatus, eitus);
 • omadussõna ja selle ühildumine
 • põhilised eessõnad
 • küsimuste moodustamine
 • põhilised enesekohased tegusõnad

Sõnavara, suhtlemine:

 • toidu, joogi ja kohvikuga seonduv sõnavara
 • informatsiooni küsimine, vastamine
 • sisseostudega seonduv sõnavara
 • kuuluvuse väljendamine
 • kellegi/millegi kirjeldamine omadussõnade abil
 • ilmaga seonduv sõnavara
 • päevarutiiniga seonduv sõnavara

Prantsuse keel A.1.1 kursuse lõpetaja:

 • moodustab lihtsamaid lauseid tuttavatel teemadel;
 • küsib informatsiooni tuttavatel teemadel;
 • omab baassõnavara ja väljendab end kohviku-, restorani- ja poes käimise teemadel;
 • koostab lihtsamaid kirjeldusi omadussõnade abil;
 • räägib ilma ja aastaaegade teemal;
 • kirjeldab oma päevarutiini.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

kolmapäeviti
24. jaanuar – 8. mai 2024
kell 17.30–19.45

tunde ei toimu 28. veebruaril ja 24. aprillil

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee