Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A2.1

Prantsuse keele A2.1 kursus on mõeldud eelkõige neile, kes on õppinud eelnevalt vähemalt 100 tundi ja omandanud prantsuse keele baasteadmised (põhilised hääldusreeglid, peamiste tegusõnade pööramine olevikus, nimisõna artiklid, enda ja oma perekonna esitlemine, huvialad, tervitused, jms).

Prantsuse keel A2.1 kursuse eesmärgiks on tugevdada õpilaste prantsuse keele algtaset, veelgi paremini omandada hääldust ja eneseväljendust, samuti kõnest arusaamist. Selleks kasutatakse kursusel erinevaid teksti-, audio- ja videomaterjale ning õpetaja koostatud materjale.

Prantsuse keel A2.1 kursuse sisu:

Grammatika:

 • tegusõnade olevik (jätk);
 • tegusõna minevik (passé composé, imparfait);
 • lähim tulevik (futur proche);
 • küsimuste moodustamine;
 • erinevad võimalused eituse väljendamiseks (la négation);
 • võrdlusastmed (plus… que, moins… que…);
 • omadussõnade koht lauses (jätk);
 • asesõna “en” kasutamine;
 • isikulise asesõna otsese ja kaudse sihitise vormid (COD et COI).

Sõnavara, suhtlemine:

 • perekonnast ja sugulussidemetest rääkimine (jätk);
 • kellegi iseloomustamine (jätk);
 • eelistustest rääkimine/kellegi portreteerimine;
 • info küsimine, kokkulepete tegemine;
 • tuttaval teemal tekstist arusaamine.

Prantsuse keel A2.1 kursuse lõpetaja:

 • räägib endast, oma huvialadest, oma reisimuljetest, oma perekonnast, ilmast, oma tunnetest jne;
 • saab aru lihtsamatest prantsusekeelsetest tekstidest talle tuttavatel teemadel;
 • esitab küsimusi talle tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik lõputest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

esmaspäeviti
22. jaanuar – 29. aprill 2024
kell 17.30–19.45

tunde ei toimu 26. veebruaril ja 22. aprillil

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee