Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Mõtteaineks – ökoloogia

Kursuse eesmärgiks on kujundada teadmised selle kohta, kuidas toimivad ökosüsteemid ning mil viisil mahub inimese ühiskondlik-majanduslik elukorraldus looduse süsteemi.

Kursuse tulemusena mõistavad sellest osavõtjad sügavamalt inimkonna loodusolenevust ja eluks vajalike ressursside taastumise piire ning oskavad varasemast enam märgata eluslooduse võrratut mitmekülgsust.

Kohtumiste teemad:

 • I kohtumine ökoloogia, loodus- ja keskkonnakaitse. Arutelu: taimele, seenele ja loomale otseselt mõjuvad keskkonnategurid.
 • II kohtumine – rahvusvaheline looduskaitse. Õppekäik loomaaeda.
 • III kohtumine fotosüntees ja kemosüntees. Mustad tossutajad ookeanis, videomaterjal.
 • IV kohtumine bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus ning selle olulisus. Arutelu: kuidas võrrelda kahe ala elurikkust?
 • V kohtumine – kes kellest sõltub? Rühmatöö ja arutelu: toiduvõrgud meie veekogudes (Läänemeri, järved, tiigid, jõed).
 • VI kohtumine kes kellest sõltub? Rühmatöö ja arutelu: toiduvõrgud meie maismaaökosüsteemides (mets, niit, aed, asula).
 • VII kohtumine – võõrliigid taimede ja loomade seas. Invasiivsed võõrliigid Eestis. Rühmatöö ja arutelu.
 • VIII kohtumine – Planetaarsed piirid. Jätkusuutlik areng. Planeet Maa kosmoses ja laevuke ookeanil.

Kursuse läbinu:

 • teab, milliste küsimustega tegeletakse ökoloogia, samuti loodus- ja keskkonnakaitse korral;
 • teab ja mõistab, miks on bioloogiline mitmekesisus oluline;
 • mõistab taimede tähtsust Maal;
 • oskab tähele panna ökosüsteeme koos hoidvaid toiduvõrke;
 • tunnetab võõrliikide probleemi ja omab ülevaadet Eestis levivatest ohtlikest võõrliikidest;
 • saab aru planetaarsete piiride olemusest ning jätkusuutliku arengu olulisusest.

Õppekavarühm – Looduskeskkond ja elusloodus
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
22. oktoober – 10. detsember 2024
kell 17.45–20.00

Maht

24 akadeemilist tundi

Hind

156 eurot

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee