Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Lilleseade edasijõudnutele

Lilled ja nendest loodud seaded aitavad kaunistada nii argipäeva kui ka pidulikke hetki. Kauni pilgupüüdja saab valmistada üsnagi lihtsate ning käepäraste vahenditega. Lisaks värvus- ja kompositsiooniõpetuse põhialuste kordamisele aitab edasijõudnute kursus kinnistada teadmised ja oskused euroopa lilleseade erinevatest disainidest.

Kursuse käigus omandab õpilane teadmised kompositsiooni ja disaini põhimõtetest erinevate lilleseadete valmistamiseks, kasutab nii klassikalisi kui ka uusi tehnikaid ja jälgib trende, mõtleb süsteemselt ja loovalt, seejuures järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid.

Edasijõudnute kursusele on oodatud algajate kursuse läbinud või uut hingamist otsiv lilleseadja, kellel on algteadmised värvus- ja kompositsiooniõpetusest, kes on varem valmistanud spiraalkimpu ning kes oskab eristada radiaalset ja paralleelset varte asetust.

Kursusel valmib igas tunnis praktiline töö nii looduslikest materjalidest kui ka lõikelilledest, mis sobib nii kinkimiseks kui ka ruumikaunistuseks.

Lilleseade kursus edasijõudnutele teemade lõikes:

 • 22. oktoober – materjalide ja tehnikate tutvustus + asümmeetriline spiraalkimp
 • 29. oktoober -sügisene pärg uksele või lauale
 • 5. november – spiraalkimp looduslikul karkassil
 • 12. november -seade anumas, plastvahuvaba, paralleelne varte asetus
 • 19. november – leinapärg
 • 26. november – lilleline seinakaunistus liimimise tehnikas

Kursusel kasutatavad materjalid:

Materjalid palume igal kursuslasel ise varuda. Osa materjali on võimalik ise korjata loodusest, ülejäänud soetada lillepoest või hulgilaost. Peale registreerumist saadame osalejatele täpsema kursuse sisu ja põhjaliku vajaminevate materjalide ning töövahendite loetelu.

Kursuse läbinu:

 • teab, kuidas planeerida oma tööd;
 • oskab valida töö disaini (asetusviisi) lähtudes tööülesandest ja materjalidest ning arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
 • oskab valmistada lillekimpe ja -seadeid vastavalt etteantud anumale ja/või ruumile, sündmusele;
 • väärtustab jätkusuutlikku ja hoolsat loodusvarade kasutamist, käitleb taimmaterjali eesmärgipäraselt, valmistab lilleseaded, kasutades sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivaimat tehnikat;
 • oskab pöörata suuremat tähelepanu töökoha organiseeritusele, sorteerida ja ladustada jääke, järgida keskkonna- ja tööohutusnõudeid;
 • suhtub lugupidavamalt kultuurilistesse ja religioossetesse erinevustesse;
 • kasutab ohutult ning hooldab floristi töös vajalikke seadmeid ja tööriistu, hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
 • analüüsib ja kontrollib töö kvaliteeti ning oma tegevusi.

Foto: Anneli Jürioja

Õppekavarühm – Käsitöö
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
22. oktoober – 26. november 2024
kell 18.00–20.15

Maht

18 akadeemilist tundi

Hind

144 eurot

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee