Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Joonistamine. Algajate jätkukursus

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste omandamine.

Algajate kursused on sobivad ka ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele. Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.

Joonistamine on õpitav.

Joonistamine on toeks mis tahes kunstiväljundis. Joonistamine kui loominguline tegevus ja eneseteostamise võimalus arendab visuaalset teadlikkust, pakub esteetilist naudingut, tõstab enesehinnangut. Joonistades areneb vaatlemisoskus, tähelepanuvõime, proportsiooni- ja vormitaju. Töö käigus õpime vaatama maailma joonistaja pilguga üldiselt kui ka detailselt. Arendame manuaalseid oskusi ja visuaalseid võimeid.

Joonistuskursuse sisu:

Jätkame algkursusel omandatud oskuste arendamist keerukamate seadeldiste abil: kolmemõõtmelise maailma kujutamine kahemõõtmelisel tasapinnal; perspektiiviõpetus; kompositsioon; proportsioonid. Õpime kujutama pead ja selle osi, käsi ja torsot. Anatoomilised mudelid ja plastiline anatoomia on abiks portreede ja torsode joonistamisel.

Joonistamine algajatele jätkukursuse lõpetanu:

  • oskab kujutada portreed ja torsot ruumiliselt;
  • mõistab, mis on kontuur ja tasapind, tasapinna faktuur ning kuidas neid omavahel kombineerida;
  • teab, kuidas rütmistada kujutatavate objektide detaile;
  • teab kompositsiooni ülesehituse aluseid.

Õppekavarühm – Kunst ja disain
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
19. märts – 14. mai 2024
kell 18.00–19.30

Tundi ei toimu 30. aprillil

Maht

16 tundi

Hind

88 eurot

Koolitusjuht

Tiina Rugo

5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse maalistuudio