Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Videotöötlus nutiseadmega

Koolitus sobib kõigile, kes soovivad õppida nutitelefoniga videote loomist: filmimist ja monteerimist. Koolituse läbinu oskab kasutada oma nutiseadet videoprojekti loomiseks.

 

Koolituse läbinud osaleja:

  • kasutab nutiseadme kaamerafunktsioone vastavalt püstitatud looveesmärkidele;
  • valib sobivaid filmimis- ja monteerimisvõtteid vastavalt püstitatud looveesmärkidele;
  • kasutab vabavaralist tarkvara video monteerimiseks;
  • omab ülevaadet videoloomega seotud tehnikavidinatest.

Õppe sisu teemadena:

  • Videote filmimiseks töövahendite tutvustamine (lisavalgus, telefonigimbal, erineva vaatega statiivid, mikrofonikomplekt).
  • Telefonikaamera tundmaõppimine: kaadrisagedus, resolutsioon, säritus, värvikorrektsioon, fookuse lukustamine, manuaalrežiim.
  • Valik filmimis- ja monteerimisvõtteid loojutustamiseks audiovisuaalse vormi kaudu.
  • Vabavaralise videotöötlustarkvara tundmaõppimine. Funktsioonid: videoklippide lõikamine, audio lisamine, videoklipi aeglustamine ja kiirendamine, võtmekaadritega animeerimine, maskimine, teksti lisamine, eksportimine).

Koolitatavatele jagatakse teoreetilisi teadmisi loengu vormis ja praktiliste näidete varal. Koolituse põhiosa on praktiline, et teoreetiline osa kinnistuks läbi harjutamise. Koolituse iga teema võetakse läbi samal põhimõttel- enne teooria, siis praktiline näide ning seejärel harjutamine. Iga uue kohtumise alguses vaadatakse üle iseseisvaid ülesandeid ja koolitaja vastab tekkinud küsimustele. Kuna õpe toimub väikeses grupis, jälgib koolitaja iga harjutuse puhul iga õppija edenemist ning annab jooksvalt tagasisidet, vajadusel juhendab individuaalselt.

Koolitusel osalemise eelduseks on koolitava isikliku nutiseadme olemasolu.

Osalejatele saadetakse toetav õppematerjal koolitaja poolt koostatud slaidide näol. Lisaks on avatud ligipääsuga toetav Instagrami konto, kus võib leida lihtsamaid juhendeid videote loomiseks.

Koolituse läbimiseks on vajalik osalemine auditoorses töös. Koolitus lõppeb videoprojekti esitamisega ning loovprotsessi kirjeldamisega.
Hindamine on mitteeristav. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse soovi korral tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppekavarühm – Arvutikasutus
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
2.- 23. mai 2024
kell 18.00–20.15

Maht

12 tundi

Hind

108 eurot

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Registreeru

Videotöötlus nutiseadmega