Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Arvuti individuaalõpe

Individuaalse arvutiõppe eesmärk on pakkuda vajadustele täpselt vastavat ja seega efektiivsemat õpet, kui on võimalik grupis õppides saavutada. Teame kõik ju omast käest, et teadmised pole kunagi täielikud ning kõigil meil on teadmistes täiendamist vajavaid lünki. Kui tabeltöötluses tekib aeg-ajalt küsimus, kas saaks ka efektiivsemalt töötada või on tekkinud vajadus suhelda veebi vahendusel lähedastega aga tunne on ebakindel. Võib-olla soovid kandideerida uuele töökohale aga seal oleks vaja paremaid arvutialaseid teadmisi. Ehk ostsid uue arvuti ja soovid seda paremini osata kasutada. Kõikides nendes valdkondades saab individuaalõpe kindlasti abiks olla.

Oled oodatud, kui vajad spetsiifilist enda vajadustele vastavat juhendamist. Samuti on oodatud kõik algajad, kes soovivad saada ladusamaks arvutikasutajaks. Õpet on võimalik läbida ka Zoomi vahendusel kui osatakse antud keskkonda kasutada. Samuti on võimalik põimõpe, kus alustatakse arvutiklassis aga seejärel liigutakse tundidega Zoomi.

Koolitajaga saab õppetegevuse kokku leppida järgnevatel teemadel:

 • MS programmid alg- ja kesktasemel (Word, Excel ja Power Point);
 • pilveteenused (Google näitel) ja teised võimalused andmete hoiustamiseks;
 • vabavaralised tekstitöötluse võimalused Google Drive näitel;
 • arvuti kasutamise algtõed (turvalisus, e-kirjade saatmine, infootsing, paroolide haldamine, kaustade ja materjalide haldamine jne);
 • uue arvuti tööle panek ja tähtsamad programmid ning nende seadistamine;
 • e-suhtluse keskkonnad ja nendes videokõnede tegemine (Zoom, Skype, Teams ja Google Meet);
 • Canvas plakatite ja teiste infomaterjalide kujundamine;
 • esinemine ja selle käigus digivahendite kasutamine ning materjalide ettevalmistus;
 • kontode loomine erinevates interneti keskkondades ja turvaline parooli haldus;
 • nutitelefoni kasutamine Androidi näitel.

Koolitajaga koos selgitatakse esimese kohtumise käigus välja konkreetse õppija vajadused ning lepitakse kokku õpiväljundites.

Osaleja saab valida kahe võimaluse vahel:

 • õppemaht kaks akadeemilist tundi. Kui pärast esimest kohtumist selgub, et vaja on täiendavat konsultatsiooni, soovitame sooritada uue ostu;
 • õppemaht üks-ühele õpetajaga 12 akadeemilist tundi. Lisanduvad iseseisva töö tunnid vastavalt õpitavale teemale ja vajadusele;

Kokkuleppel õpetajaga leitakse sobiv aeg õppetegevuseks. Osaleja saab konsultatsiooni tulla koos oma seadmega, kuid kasutada saab ka arvutiklassis kohapeal olevat arvutit.

Vajadusel saab õpetajaga kokku leppida õpiväljundite hindamises ning vastava tunnistuse väljastamises.

Õppekavarühm – Arvutikasutus
Tutvu ka Õppekorralduse alustega

 


Varasemal kursusel osalenute tagasiside:

“Kannatlik õpetaja, rahulik, naeratav. Lähenen arvutile julgemalt. Mulle kõik meeldib.  Mulle sobib arvutiklass ja kõik muu sealjuures. Olen väga rahul ja jätkan arvutiõpet järgmisel tasemel.”

“Aitäh, sain koolituselt just neid teadmisi, mida mul vaja oli!”

Aeg

kokkuleppel koolitajaga
04. september- 19.detsember 2023
alustada saab osalejale sobival ajal

Maht

2 tundi
12 tundi

Hind

84 eurot
504 eurot

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

Arvutiklass