Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Läbisime HAKA täienduskoolituse kvaliteedihindamise arvutikasutuse õppekavarühmas

Tallinna Rahvaülikool on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma „Arvutikasutus“ kvaliteedi hindamise 2023. aastal.

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri HAKA näol on tegemist hariduse kvaliteedi kompetentsikeskusega, mis on oma tegevuse keskmesse seadnud õppijate õiguse kvaliteetsele haridusele ning Eesti hariduse usaldusväärsuse nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil.

HAKA lävendipõhise hindamise eesmärk on anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.