Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilisele, sh koorilauljale, kes soovib aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

Solfedžo kursuse jooksul läbitavad teemad:

  • noot-paus-vältus;
  • takt ja taktimõõdud;
  • rütmid;
  • noodijoonestik-noodivõti-noodinimed;
  • oktavid;
  • diees-bemoll-bekaar;
  • helistike süsteem – kvindiring;
  • intervallid;
  • akordid;
  • tempo – dünaamika – artikulatsioon.

Kursuse läbinu saab aru lihtsast nooditekstist, tunneb hästi intervalle ja akorde ning oskab laulda või mängida meloodiaid.

NB! Igas tunnis pööratakse tähelepanu teoreetiliste teadmiste ja oskuste kinnistamisele läbi praktilise tegevuse – rütmi- ja meloodiaharjutused, lihtsad rütmi- ja meloodiadiktaadid, noodist laulmised ja nooditeksti analüüs. See tagab, et õpitu jääb osalejale kauaks meelde ning ta saab muusika loomises ja tõlgendamises kindlamalt edasi liikuda.

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilisele, sh koorilauljale, kes soovib aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

Õppekavarühm – Muusika ja esitluskunstid
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
18. september - 18. detsember 2024
kell 18.00–19.30
Praegu käimasolev kursus lõppeb 19. juunil 2024

Maht

28 akadeemilist tundi

Hind

182 eurot

Koolitusjuht

Tiina Rugo

5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6