Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilisele, sh koorilauljale, kes soovib aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

Solfedžo kursusel läbitavad teemad:

  • noot-paus-vältus;
  • takt ja taktimõõdud;
  • rütmid;
  • noodijoonestik-noodivõti-noodinimed;
  • oktavid;
  • diees-bemoll-bekaar;
  • helistike süsteem – kvindiring;
  • intervallid;
  • akordid;
  • tempo – dünaamika – artikulatsioon.

Kursuse läbinu on saab aru lihtsast nooditekstist, tunneb intervalle ja akorde ning oskab laulda (mängida) meloodiaid.

NB! Igas tunnis toimub teoreetiliste teadmiste ja oskuste kinnitamine läbi praktilise tegevuse – rütmi- ja meloodiaharjutused, lihtsad rütmi- ja meloodiadiktaadid, noodist laulmised ja nooditeksti analüüs.

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilisele, sh koorilauljale, kes soovib aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

Õppekavarühm – Muusika ja esitluskunstid
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
07. veebruar - 15. mai 2024
kell 18.00–19.30

Maht

28 tundi

Hind

162 eurot

Koolitusjuht

Tiina Rugo

5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6