Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Klaveriõpe, Darja Novitski

Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga ja leppige kokku tunni toimumisaeg.


Klaveriõppe eesmärk on õpetada erineva tasemega õppijatele klaverimängu temale sobiva individuaalselt valitud repertuaari järgi.

Algetapis pööratakse tähelepanu klaverimängu keha- ja kätehoiu arendamisele, harjumusele regulaarselt harjutada ning valmidusele esitada muusikat üksi või ansambli koosseisus.

Individuaalses klaveriõppe tunnis lähtutakse iga õpilase individuaalsetest võimetest ja tasemest. Tunnis õpitakse klaverimängu õpilasele sobiva repertuaari alusel, antakse algteadmised noodiõppest ja teooriast.

Õppeaasta lõpuks õppija:

  • tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes;
  • oskab lugeda noodist ja mängida kahel käel viiuli- ja bassivõtmes;
  • tunneb rütme ja taktimõõtu;
  • tunneb muusikalisi termineid;
  • mängib 2 – 3 lihtsamat lugu.

Klaveriõppe tundi on oodatud nii algajad kui edasijõudnud.

Õppekavarühm: Muusika ja esitluskunstid
Tutvu õppekorralduse alustega

 

 

 

Aeg

kolmapäev
24. november - 16. veebruar 2022

Maht

10 tundi (45 minutit)

Hind

170 eurot

Koolitusjuht

Terje Mudist

5330 3390

terje.mudist@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

Pelgulinna maja  Telliskivi 56

veebikeskkond Zoom