Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Solfedžo kursus

Choral_Music

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast.
Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.

Kursusel läbitavad teemad:

 • noot-paus-vältus
 • takt ja taktimõõdud
 • rütmid
 • noodijoonestik-noodivõti-noodinimed
 • oktavid
 • diees-bemoll-bekaar
 • helistike süsteem – kvindiring
 • intervallid
 • akordid
 • tempo – dünaamika – artikulatsioon

Kursuse läbinu on võimeline aru saama lihtsast nooditekstist, tunneb intervalle ja akorde ning oskab laulda (mängida) meloodiaid.

NB! Igas tunnis toimub teoreetiliste teadmiste ja oskuste kinnitamine läbi praktilise tegevuse – rütmi- ja meloodiaharjutused, lihtsad rütmi- ja meloodiadiktaadid, noodist laulmised ja nooditeksti analüüs.

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

kolmapäeviti kell 18.00 – 19.30
18. septembril - 18. detsember 2019.a.
Tundi ei toimu 23. oktoobril
Ootenimekiri

Maht

26 tundi

Hind

104 €

Koolitusjuht

Tiina Rugo

630 6508
5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

II korrus

Registreeru

Solfedžo kursus

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

 • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis