Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kujunda oma raamat

Tee endale või lähedastele kingitus jõuludeks. Kui soovid kujundada tervikuks enda luulekogu, tekste, memuaare või reisimuljeid, miks ka mitte ettevõtte ajalugu, siis antud koolitus pakub võimaluse jõuda eesmärgini jõuludeks. Osalejal valmib visuaalselt meeldiv, stiilne ja trükkimiseks sobiva kvaliteediga raamat.

Koolituse läbinud osaleja küljendab vabavaralise tarkvara SCRIBUS abil, töötleb fotosid vabavaralise tarkvara GIMP abil ning illustreerib vektorgraafikaga INKSCAPE abil.

Õppe sisu teemadena

  • Programmi keskkonna tutvustus
  • Valitud töö loomine, lehed, lisamine, abivõrgustikud
  • Tekstitööriistad (importimine, töö tekstikastis, stiilid, võimalik, et loetelud, või tabelid)
  • Värvimudelid, üleminekud
  • Töö illustratsioonidega(Inkscape, Gimp), failitüübid, resolutsioonid, pildi asetamine
  • Töö salvestamine
  • Eksport trükifailiks
  • Praktilised tööd oma soovi kohaselt
  • Trükivalmis raamatu esitlemine, et saada tagasisidet viimaseks lihviks. Ei hinnata ideed ega maitset vaid seda, kuidas omandati oskused oma raamat arvuti abil materialiseerida.

Õppijale jagatakse teoreetilisi teadmisi loengu vormis ja praktiliste näidete varal. Koolituse põhiosa on praktiline, et teoreetiline osa kinnistuks läbi harjutamise. Koolituse iga teema võetakse läbi samal põhimõttel- enne teooria, siis praktiline näide ning seejärel harjutamine. Iga uue kohtumise alguses tuletatakse meelde eelmises kohtumises õpitut ning koolitaja vastab küsimustele. Kuna õpe toimub väikeses grupis, jälgib koolitaja iga harjutuse puhul iga õppija edenemist ning annab jooksvalt tagasisidet, vajadusel juhendab individuaalselt.

Koolitus toimub Tallinna Rahvaülikooli arvutiklassis, kus on 10 lauaarvuti kohta. Soovi korral saab kaasa võtta ja kasutada ka enda sülearvutit.

Soovitatud iseseisva töö maht on 10 tundi, mis lisandub kodutööna.

Osalemise eeldused

Koolitusel osalemise eelduseks on kesktasemel arvutioskused. Arusaamine oma arvuti operatsioonisüsteemist sedavõrd, et tööd ära ei kaoks. Oskus kasutada vähemalt tekstiredaktorit.

Materjalid

Õppijale on elektrooniliselt kättesaadav ja vajadusel jagatakse paberkujul koolitaja poolt kasutatud esitlemise materjale ning täiendavaid juhendmaterjale.

Tulemuste hindamine ja tunnistused

Hindamine on mitteeristav. Tunnistuse väljastamiseks on vajalik trükivalmis raamatu esitlemine. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Tasumine

Tasuda on võimalik kahes osas, vastava valiku saab teha registreerumisel sisse logides ja valides mitmes osas arvega tasumine.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
7. oktoober - 9. detsember 2024
kell 18.00-20.15

Maht

30 akadeemilist tundi

Hind

270 eurot

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse arvutiklass