Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele IV

Kursus sobib neile, kellel on juba algteadmised jaapani keelest (soovitatavalt ka läbitud kursuse ’jaapani keel algajatele’, ’jaapani keel algajatele 2’ ja ’jaapani keel algajatele 3’), mille hulgas kirjutamine: hiragana, katakana (eelnevalt on ka läbi võetud 109 kanji märki) ja põhigrammatika (jaatus-eitus, nimisõnalaused, asesõnalaused, asukohalaused, kellaajad, tegusõnalaused, olevik-minevik, omadussõna- ja seisundilaused, olemasolu/omamise väljendamine jm (viisakas stiilis ehk ~desu/~masu lõppudega).
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et väljendada enda, teiste ja ümbritseva kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika teadmiste omandamisel, millele lisaks jätkatakse algtaseme kanji märkidega (al ptk 12).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.
IV kursusel võetakse läbi peatükid 13-16.

Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:

13. Tahtmise väljendamine. Eesmärgipõhine tegevus.
Kordamine B.
14. Tegevuse palumine. Kestev tegevus.
15. Loa küsimine. Omaduste ja omamise kirjeldamine.
16. Üksteisele järgnevad tegevused. Kohtade ja asjade kirjeldamine.
Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetaja oskab lisaks igapäevastel teemadel vestlemisele väljendada ka asjade ja elusolendite omadusi, olemasolu, arvu ja kestvust, ning lisaks meeldimist, oskamist ja teisi passiivseid tegevusi. Kursuse jooksul on ka planeeritud õppida kokku eelnevatega 157 kanji märki.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Õppekava nimetus – Jaapani keel algajatele
Õppekavarühm – Võõrkeeled ja kultuurid

Tutvu õppekorralduse alustega.


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

esmaspäeviti
23. jaanuar - 24. aprill 2023
kell 17.30 - 19.45

Maht

42 tundi

Hind

378 eurot
Võimalik on tellida arve kahes osas

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee