Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele II

Kursus sobib neile, kellel on juba algteadmised jaapani keelest, mille hulgas kirjutamine: hiragana ja katakana silpkirjad (oleme ka läbi õppinud 35 lihtsamat kanji märki, kuid nende tundmine pole kohustuslik); põhiline alggrammatika (jaatus-eitus, nimisõnalaused, asesõnalaused, asukohalaused jm neutraalses viisakuses ehk ~desu/~masu).
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel, millele lisaks jätkatakse algtaseme kanji märkidega (al ptk 4).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

II semestril võetakse läbi peatükid 4-7

Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:

4. Kellaajad. Aegadega laused. Tegusõnadega laused olevikus ja minevikus.
5. Minek-tulek. Transport ja reisimine. Tegevus kaaslasega.
6. Tegusõna sihitis. Tegevuse välja pakkumine.
Kordamine A.
7. Tegevuslausele täiendi (viisi/vahendi) lisamine. Andmine ja saamine.
Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht II semestril on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta, k.a väljendada lihtsamaid aegu, sihtmärke, tegevusi ja nende abivahendeid. Kursuse jooksul on ka planeeritud õppida kokku eelnevatega 65 kanji märki.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Õppekava nimetus – Jaapani keel algajatele
Õppekavarühm – Võõrkeeled ja kultuurid

Tutvu õppekorralduse alustega.


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

neljapäeviti
2. veebr - 11. mai
kell 17.30 - 19.45
23. veebruaril tundi ei toimu

Maht

42 tundi

Hind

336 eurot
Võimalik on tellida arve kahes osas

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee