Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel noortele A1.1

Noortele suunatud hiina keele algajate kursusele on oodatud noored vanuses 13-18. 

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • hiina keele häälduse põhitõed ja sissejuhatus hiina keele kirjasüsteemi;
 • numbrid;
 • viisakusväljendid;
 • enesetutvustus;
 • riigid ja rahvused;
 • nädalapäevad;
 • kuud ja aastaajad
 • kellaajad;
 • poeskäik.

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike harjutuste kaudu.

Hiina keel algajatele kursuse lõpetaja:

 • oskab moodustada lihtsamaid lauseid;
 • suudab lugeda lühikesi tekste;
 • oskab kirjutada ligikaudu 100 hiina kirjamärki.

Kursuse tasu on võimalik tasuda ühes või kahes osas, vastava valiku saab teha registreerimisel süsteemi sisse logides.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebi vahendusel.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Hiina keel A2.1 kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1 tase. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses.


Varasematel Sandra Sainio juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

Õpetaja armastab südamest enda ala ja tema poolt väljatöötatud õpetamismeetod lubab tudeerijatel tunda rõõmu uutest oskustest igas tunnis mitu-mitu korda!!!

Varasemate õppurite tagasiside kehtis 100% – õpetaja on rõõmsameelne ja toetav proff, kes enda põneva õppemetoodikaga jõudis igaüheni personaalselt. Õpetaja innustas ja uskus meisse ka siis, kui meil keelekorralduse uudsusest või kriisiajaga kaasnevast aju hangus. Lisaks keeleõppele sai igas tunnis teada palju põnevat hiina köögi, kultuuri ja geograafia kohta.

“Õppisin mitte üksnes hiina keelt, vaid ka kultuuri”

“Kursus oli väga tõhus, andes rohkem keeleoskust kui oodata oskasin. Suurepärane õpetaja, kelles on ühendatud meeldiv isiksus oskusega olla nõudlik ja motiveeriv.”

“Väga meeleolukas tund, alati õpetaja poolt põhjalikult ettevalmistatud, samas tempo vastavalt osalejate vastuvõtuvõimele. Väga oluline on see, et kui jõuad tundi veidi väsinuna, siis ära tuled hoopis teises seisundis: puhanuna ja rõõmsana.”

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
07. märts – 01. juuni 2023
kell 16.45–18.15

Maht

52 tundi

Hind

390 eurot
võimalik tasuda ühes või kahes osas

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6