Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Keeleõpe veebis ‒ meie kogemus ja tulevikuplaanid

Paljudele meist jääb 2020 meelde aastana, mil kodukontorist ja Zoomi koosolekutest sai lahutamatu osa argipäevast. Rahvaülikooli pere pole siinkohal erandiks ‒ pandeemiast tingitud piirangud viisid internetti osa meiegi tegevusest, sealhulgas mitmed keelekursused. Milliseid rõõme ja väljakutseid veebipõhine keeleõpe endaga kaasa tõi ning millised e-kursused on Rahvaülikoolil plaanis edaspidi, räägime pikemalt blogipostituses.

Vaata siit, millised keelekursused Tallinna Rahvaülikoolis lähiajal alustavad.

Keeleõpe keeltekoolis interneti vahendusel. Tallinna Rahvaülikoolis programmist leiad endale sobivad e-kursused

2020 nõudis kohanemist

Tallinna Rahvaülikoolil on keelte õpetamisel pikaajalised traditsioonid ning aja jooksul on meie keelekursused muutunud aina populaarsemaks. Algsele inglise keele õppele on lisandunud regulaarselt toimuvad vene, itaalia ja hispaania keele kursused. Lisaks on igal aastal meie õppekavas valik teisi keeli: näiteks soome, rootsi, saksa, prantsuse, jaapani ja hiina keele kursused. 

Kui klassiruumid 2020. aasta kevadel pandeemia tõttu tühjaks jäid, oli õpetajate ning õpilaste kogemus e-õppega veel napp ja enamik keeltekursuseid jäi ootele, et eriolukorra lõppedes klassiõppele naasta. Mitmed rühmad kolisid aga internetti  ‒ ühtekokku jätkas eriolukorra ajal erinevate veebiplatvormide kaudu õpet viis keelekursust.

 

Valmis keeleõppeks internetis

Sügiseks olime õpetajate seas läbi viinud koolitusi ja valmidus kaugõppeks oli hoopis teine, õnneks piirangud kevadises mahus ei kordunud. Siiski kasutasid mõned keeleõpetajad kaugõpet või hübriidõpet aasta lõpus, mil piirangud taas päevakorda tõusid. Kuna lähiõppes oli rühma suurus piiratud kümne osalejaga, tuli hübriidõpet kasutada just suurema osalejate arvuga kursustel, nii et osa õpilastest oli klassiruumis ja osa liitus veebi vahendusel.

 

Plussid: piirangu- ja parkimisvabadus

Parem e-õpe kui üldse mitte midagi, olid tagasiside põhjal ühel meelel nii õpilased kui õpetajad. Just see ongi e-õppe suurim pluss: kursused ei katke ka siis, kui klassiruumis mingil põhjusel kohtuda pole võimalik. 

Mõne keeleõpetaja hinnangul on Zoomis, Skype’is või Google Meetsis rühmatööd kergem läbi viia, sest õpilased on julgemad ja segajaid on vähem. Õpetaja saab aga veebikeskkonnas paremini dialooge kuulata ja hinnata. 

Õpilased leidsid e-õppel ka praktilisi plusse, näiteks toodi positiivsena välja parkimiskoha leidmisega seotud mure puudumist. 

 

Rühmatunde tekitamine keerulisem

Suurim e-õppe väljakutse peitub õpetajate hinnangul selles, et veebis ei pruugi alati tekkida mõnusat sünergiat rühmas, mille vajalikkust toonitavad ka õpilased. Võimalus suhelda rühmakaaslastega ka teistel teemadel ning väljaspool kursust on kursusel osalejate jaoks väga oluline. 

Meie keelekoolituste tagasisidest selgub, et klassis valitsev mõnus õhkkond ja meeldiv seltskond on üks oluline põhjus, mis kursustel osalema motiveerib. Tihtipeale soovitakse õpinguid sümpaatseks saanud õpingukaaslaste seltsis jätkata ‒ või kutsutakse enda sõpru Rahvaülikooli kursustega liituma. 

 

Kuldne kesktee

Seepärast peavad ka suurema kaugõpetamise kogemusega keeleõpetajad oluliseks, et võimalusel saaks osa kursusest toimuda füüsilises ruumis. Nii on lihtsam omavahel tuttavaks saada ja hea õhkkond luua, et seejärel kaugõppele üle minna.

Samuti on digitaalsetel platvormidel igal juhul oma koht ka klassiruumis toimuvatel keelekursustel. Näiteks on mõnedes rühmades oma Facebooki grupp või pannakse tunni materjalid ja kodutööd üles Google Drive’i. Siiski tuleb õpetajal meeles pidada, et kõik osalejad ei pruugi neid keskkondi kasutada. Sellisel juhul tuleb appi vana hea e-post, et näiteks tunnist puudujad materjalid ja kodused ülesanded kätte saaksid. 

 

Keeleõpe ja e-kursused Tallinna Rahvaülikoolis

Kindel on aga see, et internetipõhised kursused on heaks alternatiiviks, kui klassiruumis näost-näkku mingil põhjusel kohtuda pole võimalik. Ning võib ennustada, et mida enam inimesed digiplatvormide ja veebipõhise õppega harjuvad, seda suuremaks kasvab huvi ka e-kursuste vastu. 

Seetõttu on ka Tallinna Rahvaülikoolil plaanis tulevikus regulaarselt e-kursusi läbi viia. Lisaks keeleõppele on 2021. aastal kavas e-kursused keskkonnaga seotud ja teistel põnevatel teemadel. 

Veebipõhine keeleõpe toimub minirühmades ‒ erinevalt tavakursusest on e-kursusel rühmas maksimaalselt kuus osalejat. Kasutatakse spetsiaalselt e-kursuste jaoks välja töötatud vabavaralisi materjale ja õpetajate endi koostatud materjale. Suulise õppe osakaal on veebipõhises õppes suurem kui klassis, aga kindlasti ei jää tähelepanuta ka grammatika.

 

Vaata lähemalt, millised keelekursused Tallinna Rahvaülikoolis lähiajal alustavad.

Sind võivad huvitada ka järgmised blogiartiklid:

Seitse nõuannet, kuidas valida sobiv inglise keele kursus

 

Tekst: Kristel Kont

Teated

Artiklid

Näitused

Jälgi meid

Head mõtted ja küsimused

Koostööpartnerid