Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

KEVADPOOLAASTA ALUSTAS!Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Solfedžo kursus

Maire Pedak

Choral_Music

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast.

Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust. Kursuse läbinu on võimeline aru saama lihtsast nooditekstist, tunneb intervalle ja akorde ning oskab laulda (mängida) meloodiaid.

Kursusel läbitavad teemad:

 • noot-paus-vältus
 • takt ja taktimõõdud
 • rütmid
 • noodijoonestik-noodivõti-noodinimed
 • oktavid
 • diees-bemoll-bekaar
 • helistike süsteem – kvindiring
 • intervallid
 • akordid
 • tempo – dünaamika – artikulatsioon

NB! Igas tunnis toimub teoreetiliste teadmiste ja oskuste kinnitamine läbi praktilise tegevuse – rütmi- ja meloodia harjutused, lihtsad rütmi- ja meloodiadiktaadid, noodist laulmised ja nooditeksti analüüs.

Õpetaja Maire Pedak on lõpetanud Heino Elleri nimelise Muusikakooli muusikateooria eriala ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise eriala. Ta on töötanud Tartu ja Tallinna Muusikakoolis solfedžo õpetajana, koostanud ainekavasid ja õppematerjale ning viinud läbi solfedžo kursuseid täiskasvanutele. Praegu töötab Maire Viimsi Muusikakoolis solfedžo õpetajana.

 

Aeg

kolmapäeviti kell 18.00 – 19.30
31. jaanuar - 2. mai 2018

Maht

28 tundi

Hind

84 €

Asukoht

Vene tn 6
II korrus

Registreeru

Solfedžo kursus

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis