Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Orest Kormašov

Orest Kormašov on iseenda tutvustuseks öelnud nõnda:

“Olen alati tahtnud saada maalijaks, vist isa, Nikolai Kormašovi eeskujul. Pärast sõjaväeteenistust õppisin ERKIs maali erialal 6 aastat, mis on minu arvates miinimum ükskõik millise ala omandamiseks algtasemel. Maalijat sõna tõsises mõttes pole minust siiski saanud, suurema osa oma teadlikust elust olen töötanud õppejõuna. Lisaks maalistuudiole olen õpetanud joonistamist, maalitehnoloogiat, mis sisuliselt vastab solfedžole muusikas, oma suurt kirge keraamika ajalugu ja viimastel aastatel kasvava huviga nn “klassikalisi kunstiliike.” See on sisuliselt visuaalsete kunstide ajalugu lähtuvalt kujundi kasutusest, kus vältimatu osana on seosed ajastu religiooni, filosoofia, teaduse ja muude eluvaldkondadega.

Paralleelselt on alates 2000-test süvenenud huvi õigeusu ikooni vastu. Pinnas selleks oli alati olemas – isa ikoonikogu oli osa meie pere elukeskkonnast. Ikoonide restaureerimine avas uue lehekülje ka teoloogilises enesetäiendamises. Praeguseks olen juba aastaid teinud koostööd Ikoonimuuseumiga, viies läbi temaatilisi ekskursioone saalides ja nüüd ka restaureerides muuseumi ikoone.”

Foto: Mats Õun