Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Mari-Liis Parts ja Anu Vask

Mari-Liisil on huvi ühendada liikumispraktikaid inimese sisemiste protsesside ja vajadustega, mille taustaks on tantsu- ja liikumisterapeudi kutse omandamine magistriõppes Tallinna Ülikoolis. Haridustee algas kunagi semiootika õpingutega, mis on aidanud tal ka hiljem läheneda kogetavale ja õpitavale süsteemselt. Juba tollal huvitas Mari-Liisi keha ja selle roll kommunikatsioonis. Erinevatest liikumispraktikatest kõige südamelähedasem on olnud kaasaegne tants selle mitmekülgsetes vormides. Ta on tegelenud ka jooga, kontaktimprovisatsiooni ja kehapõhiste teadveloleku praktikatega. Mari-Liis on juhendanud nii lapsi kui täiskasvanuid, õpetajaid haridusvaldkonnas, vanureid ja kooliõpilasi liikumisteraapias, lisaks tegelenud koolieelikutega lasteaiaõpetajana ning juhendanud ka noori laagrites.

Mari-Liisi soov on inspireerida kõiki inimesi avastama enda sees olevat mängulisust, uudishimu ja loovat julgust katsetada uusi mõtlemis- ja käitumisviise ning tunda rõõmu endast nii iseendaga olles kui koos teistega tegutsedes.

Tallinna Rahvaülikoolis juhendab Mari-Liis alates 2024. aastast.

Foto: Kirke Loo Parts

 

Anu on tegelenud värvikate sihtrühmadega; nii 4-kuuste põnnide ja nende emadega, kooliealiste, täiskasvanute ning eakatega tantsuväljal üle 30 aasta.  Ta on juhendanud loovliikumise erinevaid rühmasid ning on kunstimagister koreograafia alal.

Anu on liikumiskunstnikuna osalenud vahvais kooslustes. Oma tegevuste laiendamiseks ja inimeste eripärade mõistmiseks on õppinud Tantsu-ja liikumisteraapiat Tallinna Ülikooli magistriõppes. Teda huvitab veel mõttekunst ja sõnaseade. Anule meeldivad loomad ning muusikatam, mis on tema jaoks väga olulised.

Tallinna Rahvaülikoolis juhendab Anu alates 2024. aastast.