Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele

Vene keel taasalustajatele kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada. Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Vene keel taasalustajatele kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ning edasiarendamisel.

Vene keel taasalustajatele kursuse sisu:

Sõnavara:

 • tutvumine;
 • perekond;
 • poes ja turul, maja/korter;
 • nädala plaan;
 • puhkus, reisimine;
 • vaba aeg, kultuur – raamatud, filmid, teater, televisioon.

Grammatika:

 • asesõnad;
 • omastavad asesõnad;
 • nimisõnad ja sugu;
 • omadussõnad;
 • määrsõnad;
 • tegusõnade pööramine;
 • minevik;
 • käänded (Именительный, Предложный, Винительный, Родительный падеж);
 • liikumisverbid.

Vene keel taasalustajatele kursuse lõpetaja:

 • kasutab lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase;
 • tutvustab ennast ja teisi ning küsib elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastab samateemalistele küsimustele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 1. grupis on 70 tundi, mis koosneb 50 kontakttunnist ja 20 tunnist iseseisvast tööst ja 2. grupis 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist  iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Vene keel taasalustajatele kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad õpingutega taaskord alustada.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel Tatjana juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

“Õpetaja on lihtsalt super!”

“Koolitus oli loogiliselt struktureeritud nii sõnade teemade kui ka käänete lõikes. Teistel kursustel on olnud olukordi, kus õpitavad sõnad on olnud ebaolulised või käänded on segamini.”

“Äärmiselt sümpaatne õpetaja. Oskas õpilased koos tööd tegema panna.”


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

1. grupp teisipäeviti ja neljapäeviti
26. september - 19. detsember 2023
kell 9.30–11.00

2. grupp esmaspäeviti
25. september - 18. detsember 2023
kell 17.30-19.45

Maht

1. grupp 50 tundi
2. grupp 39 tundi

Hind

1. grupp 350 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale
2. grupp 273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee