Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele

Vene keel taasalustajatele kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.
Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ning edasiarendamisel.

Vene keel taasalustajatele kursuse sisu:

Sõnavara:

 • tutvumine;
 • perekond;
 • poes ja turul, maja/korter;
 • nädala plaan;
 • puhkus, reisimine;
 • vaba aeg, kultuur – raamatud, filmid, teater, televisioon.

Grammatika:

 • asesõnad;
 • omastavad asesõnad;
 • nimisõnad ja sugu;
 • omadussõnad;
 • määrsõnad;
 • tegusõnade pööramine;
 • minevik;
 • käänded (Именительный, Предложный, Винительный, Родительный падеж);
 • liikumisverbid.

Vene keel taasalustajatele kursuse lõpetaja:

 • kasutab lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase;
 • tutvustab ennast ja teisi ning küsib elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastab samateemalistele küsimustele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Vene keel taasalustajatele kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad õpingutega taaskord alustada.

Varasematel Tatjana juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

“Õpetaja on lihtsalt super!”

“Koolitus oli loogiliselt struktureeritud nii sõnade teemade kui ka käänete lõikes. Teistel kursustel on olnud olukordi, kus õpitavad sõnad on olnud ebaolulised või käänded on segamini.”

“Äärmiselt sümpaatne õpetaja. Oskas õpilased koos tööd tegema panna.”

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
26. jaanuar - 25. aprill 2022
kell 18.00-19.30

Sügisel alanud kursus lõpeb 22. detsembril

Maht

50 tundi

Hind

275 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum