Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Эстонский язык для начинающих с нуля. Eesti keel algajatele

Свободных мест больше нет

Иинформация о курсе:

Занятия по эстонскому языку для начинающих А1 проводятся два раза в неделю. Данный курс рассчитан для людей желающих изучать эстонский язык с нуля.

Учебная программа охватывает различные темы и обращает внимание на все аспекты языка, такие как: чтение, письмо, грамматика, аудирование и разговорная речь. Во время занятий проводятся как групповые, так и парные задания в игровой форме, направленные на развитие практического использования языка уже с первого урока.

Содержание обучения:

Во время занятий уделяется внимание базовой грамматике, словарному запасу и практике общения.

Темы:

приветствие, фразы прощания и вежливые слова; дни недели; числительные; языки, национальности и лексика ежедневного быта; знакомство; погода, сезоны, месяцы и дата; мой день; прилагательные и цвета; семья и дом; продукты питания и напитки; работа и профессии

Грамматика:

основы произношения, вопросительные слова, система склонения в единственном числе, местоимения, цифры и порядковые числительные, спряжения глаголов в настоящем и прошедшем времени, ma и da инфинитив; послелоги; дополнение; союзы и междометия; когда?; типы слов.

Чему Вы научитесь:

  •  понимать предложения и часто используемые слова, которые связаны с ключевыми областями жизни (например, информация о себе и семье, покупки, работа),
  • понимать короткие и простые высказывания бытового содержания, простые разговоры, сообщения и содержание текстов в рамках изученных тем,
  • сможете участвовать в повседневном общении,
  • будете способны говорить и обмениваться фразами, чтобы описать свою семью, других людей, условия жизни, своё мнение, своё место работы.

 

 

Eesti keel algajatele A0 tasemelt

Kursuse info:

Eesti keele tunnid algajatele A0 tasemelt toimuvad kaks korda nädalas. Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad õppida eesti keelt nullist.

Õppekavas käsitletakse erinevaid teemasid ja pööratakse tähelepanu kõikidele oskustele nagu lugemine, kirjutamine, grammatika, kuulamine ja rääkimine.
Tundides viiakse mänguliselt läbi nii rühma- kui paarisülesandeid, mis on suunatud praktilise keelekasutuse arendamisele  esimesest tunnist alates.

Koolituse sisu:

Tundides pööratakse tähelepanu elementaarsele grammatikale, sõnavarale ja suhtlemispraktikale.

Teemad:

tervitamine, lahkuminekufraasid ja viisakussõnad; nädalapäevad; numbrid; keeled, rahvused ja igapäevaelu sõnavara; tutvustamine; ilm, aastaajad, kuud ja kuupäev; minu päev; omadussõnad ja värvid; perekond ja kodu; toit ja joogid; töö ja elukutsed.

Grammatika:

põhihääldus, küsisõnad, ainsuse käändesüsteem, asesõnad, numbrid ja järgarvud, verbide oleviku- ja minevikukonjugatsioonid, ma- ja da- infinitiiv; järelsõnad; täiendsõnad; side- ja vahesõnad; millal?; sõnaliigid.

Mida Te õpite:

• mõistma lauseid ja sagedamini kasutatavaid sõnu, mis on seotud elu võtmevaldkondadega (nt teave enda ja pere kohta, ostlemine, töö).
• mõistma õpitavate teemade raames igapäevaseid lühikesi ja lihtsaid väiteid, lihtsaid vestlusi, sõnumeid ja tekstide sisu.
• osalema igapäevases suhtluses.
• rääkima ja lauseid vahetama kirjeldamaks oma perekonda, teisi inimesi, olmet, arvamusi, tööd

 


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

по понедельникам и средам
с 4 мая по 22 июня 2022
с 10:00 до 11:30

Maht

30 академических уроков

Hind

Бесплатно для украинских военных беженцев

Registreeru

Эстонский язык для начинающих с нуля. Eesti keel algajatele