Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel A1.2, minigrupp

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kellel on saksa keeles vähesed algteadmised ja on sobivaks jätkukursuseks sügisel toimunud saksa keele algajate kursusest osavõtnutele.
Kursusel kasutame põhiliselt õpikut Themen Aktuell ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk:

Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.
Kursusel arendatakse nii hääldamis-, rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kursuse eesmärk on keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses ja ei jääks hätta ka saksa keelt kõnelevas riigis näiteks teed küsides või restorani külastades.
Rõhk on õpitu omandamisel ja kinnistamisel läbi eneseväljendamise saksa keeles. Kodus harjutamine ja kordamine on oluline osa õppeprotsessist.
Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Käsitlust leiavad järgmised sõnavara teemad:

Lektion 6 – Haigus
Haiguste ja traumade kirjeldamine, nendeni viinud sündmustest jutustamine.
Lektion 7 – Argipäev
Igapäevastest toimetustest jutustamine ja oma päeva kirjeldamine.
Lektion 8 – Linnas orienteerumine
Tee küsimine ning juhatamine, orienteerumine linnas.

Grammatika:

Täismineviku (Perfekt) moodustamine ja kasutamine, lihtmineviku (Präteritum) moodustamine, käänded, võrdlusastmete moodustamine.
Kordame ja kinnistame ka kõike eelnevalt õpitut.
Taas leiavad käsitlemist lauseehitus, küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine, artikkel, käänded, eitus, omastav artikkel, verbid vokaalimuutusega, modaalverbid möchten, können, müssen, dürfen, lahutatava eesliitega verbid, kellaajad, näitavad asesõnad, umbmäärased asesõnad, kohaandmed jm.

Saksa keel A1.2 kursuse lõpetanu:

  • räägib läbitud teemadel,
  • oskab kasutada täis- ja lihtminevikku.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 24 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 8 tundi.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

esmaspäeviti
27. veebruar - 17. aprill 2023
kell 17.30 - 19.45

Maht

24 tundi

Hind

228 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV koruse väike loenguruum