Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Rootsi keel algajatele

Rootsi keel algajatele kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöö aluseks on õpik ”Mål 1”.

Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis,- kui lugemisoskust. Keskendutakse ka hääldusele ning esmaste grammatikateadmiste omandamisele.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 9 inimest. E-kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Rootsi keel algajatele kursuse sisu

Grammatika:

isikulised asesõnad, sõnade järjekord lauses, eitav lause, nimisõna artikkel, nimisõna määratud vorm, mitmus, tegusõna (olevik).

Sõnavara, suhtlemine:

 • tervitusfraasid;
 • enda ja oma pere tutvustamine;
 • huvialad;
 • riigid ja keeled;
 • lihtsamad ilmafraasid;
 • nädalapäevad;
 • kuud ja aastaajad;
 • kell;
 • oma päevast rääkimine;
 • riideesemed ja värvid;
 • lihtsamad faktid rootsi kohta;
 • mööbliesemed ja oma kodust jutustamine.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keel algajatele kursuse lõpetaja:

 • saab aru lihtsamast rootsikeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel;
 • oskab moodustada lihtsamaid lauseid;
 • oskab tutvustada ennast ja oma peret;
 • rääkida lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu ilm, minu päev, minu huvialad, riietus, eluase.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Rootsi keel algajatele kursus sobib neile, kel on rootsi keeles nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis,- kui lugemisoskust. Kursusel on kombineeritud kontakttunnid veebiõppega.

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
28. september 2021 – 20. jaanuar 2022
kell 10.00 – 11.30

NB! 28. detsember - 6. jaanuar tunde ei toimu

Maht

60 tundi

Hind

360 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

E-kursus toimub Zoom keskkonnas