Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel algajatele A1.1

Rootsi keel algajatele sobib neile, kel on rootsi keeles nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursusel omandatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuste ning grammatiliste algteadmiste omandamisel. Õppetöö aluseks on õpik Mål 1.

Kursusel arendatakse nii lugemis,- kuulamis- ja rääkimisoskust kui ka grammatika teadmisi.

Rootsi keel algajatele kursuse sisu:

Grammatika:

Isikulised asesõnad, sõnade järjekord lauses, eitav lause, nimisõna artikkel, nimisõna määratud vorm, mitmus, tegusõna (olevik).

Sõnavara, suhtlemine:

 • tervitusfraasid;
 • enda ja oma pere tutvustamine;
 • huvialad;
 • riigid ja keeled;
 • lihtsamad ilmafraasid;
 • nädalapäevad;
 • kell;
 • oma päevast rääkimine;
 • riideesemed ja värvid;
 • lihtsamad faktid Rootsi kohta;
 • mööbliesemed ja oma kodust jutustamine.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 12 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keel algajatele kursuse lõpetaja:

 • saab aru lihtsamast rootsikeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja oskab moodustada lihtsamaid lauseid;
 • oskab tutvustada ennast ja oma peret;
 • oskab rääkida lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu ilm, minu päev, minu huvialad, riietus, eluase.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Rootsi keel algajatele kursus sobib neile, kel on rootsi keeles nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis,- kui lugemisoskust. Kursusel on kombineeritud kontakttunnid veebiõppega.


Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
13. september – 22. detsember2022
kell 10.00–11.30

Maht

60 tundi

Hind

390 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee