Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A2.1

Kursus sobib sulle, kui oled eelnevalt läbinud algtaseme või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Peamiselt õpitakse õpiku Rivstart A1+A2 järgi.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.

Rootsi keel A2.1 kursuse sisu:

Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika:

eessõnad, ajamäärsõnad, nimisõna määratud ja määramata vorm, omadussõnad ja omadussõnade võrdlusastmed, nimisõna mitmus, järgarvud, åker och går,  hem ja hemma kasutamine, tegusõna ajavormid.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu;
 • ilmafraasid;
 • sisseostude tegemine;
 • riided ja värvid;
 • reisimine;
 • transport;
 • Rootsi ja rootslased.

Õppekava maht on 80 tundi, mis koosneb 60 kontakttunnist ja 20 tunnist iseseisvast tööst.
Kursuse lõpetamise
tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keel A2.1 kursuse lõpetaja:

 • saab juba hakkama rootsi keeles mõningates lihtsamates igapäevastes olukordades
 • oskab kirjeldada ennast ja teisi inimesi, ilma
 • oskab küsida ja juhatada teed
 • saab hakkama sisseostude tegemisega rootsi keeles
 • omab üldiseid teadmisi Rootsi kohta
 • saab aru lihtsama sisuga rootsikeelsetest kirjalikest tekstidest talle tuttavatel igapäevastel teemadel ning samuti suulisest kõnest kui see on esitatud rahulikus tempos.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Rootsi keel A2 kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud rootsi keele kursuse algtasemel või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel Anne juhendatud rootsi keele kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg
Maht

60 tundi

Hind

420 eurot

Koolitusjuht