Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöös kasutatakse materjale erinevatest õpikutest ja mitmesuguseid teksti-, audio- ning videomaterjale, samuti õpetaja poolt koostatud harjutusi.

Prantsuse keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel keskendutakse peamiselt prantsuse keele hääldusreeglitele ja esmaste grammatikateadmiste omandamisele. Eesmärgiks on osata sõnu õigesti hääldada, koostada lihtsamaid lauseid ja saada aru lihtsamatest tekstidest.

Prantsuse keel algajatele 0-A1.1. kursuse sisu:

Grammatika:

 • põhilised hääldusreeglid;
 • isikulised asesõnad;
 • nimisõna artikkel ja sugu;
 • põhilised tegusõnad (olevik, jaatus, eitus);
 • põhilised eessõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

 • tervitusfraasid;
 • enda ja oma pere tutvustamine;
 • riigid ja keeled;
 • ametid ja huvialad;
 • numbrid, kellaajad;
 • põhilised omadussõnad;
 • toidu ja joogiga seonduv baassõnavara.

Prantsuse keel algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetaja:

 • saab aru lihtsamast prantsusekeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja moodustab lihtsamaid lauseid;
 • tutvustab ennast ja oma peret ning räägib lihtsalt ja lühidalt oma ametist, huvialadest ja elukohast;
 • kirjeldab oma päevarutiini;
 • saab aru toidu ja joogiga seonduvast baassõnavarast ja väljendab end samal teemal.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

kolmapäeviti
20. september - 13. detsember 2023
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum