Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöös kasutatakse materjale erinevatest õpikutest.

Prantsuse keele A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis,- kui lugemisoskust. Keskendutakse ka hääldusele ja esmaste grammatikateadmiste omandamisele.

Prantsuse keele A1.1. kursuse sisu:

Grammatika:

 • isikulised asesõnad;
 • nimisõna artikkel;
 • tegusõna (olevik);
 • põhilised hääldusreeglid.

Sõnavara, suhtlemine:

 • tervitusfraasid;
 • enda ja oma pere tutvustamine;
 • huvialad;
 • riigid ja keeled;
 • lihtsamad ilmafraasid;
 • nädalapäevad;
 • kuud ja aastaajad;
 • kell;
 • riideesemed ja värvid;
 • lihtsamad faktid Prantsusmaa ja teiste prantsusekeelsete riikide kohta;
 • mööbliesemed ja oma kodust jutustamine.

Prantsuse keele A1.1 kursuse lõpetaja:

 • saab aru lihtsamast prantsusekeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja oskab moodustada lihtsamaid lauseid;
 • tutvustab ennast ja oma peret ning räägib lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu ilm, minu nädal, minu huvialad, riietus, eluase.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 13 tundi.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Aeg

neljapäeviti
29. september - 15. detsember 2022
kell 17.30–19.45

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass