Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A1.2

Jätkukursus A1.2 on mõeldud eelkõige neile, kes on läbinud prantsuse keele kursuse A1.1, kuid sobib ka neile, kes on muul moel omandanud prantsuse keele baasteadmised (põhilised hääldusreeglid, peamiste tegusõnade pööramine olevikus, nimisõna artiklid, enda ja oma perekonna esitlemine, huvialad, tervitused, jms).

Kursuse eesmärgiks on tugevdada õpilaste prantsuse keele algtaset, veelgi paremini omandada hääldust ja eneseväljendust, samuti kõnest arusaamist. Selleks kasutatakse kursusel erinevaid teksti-, audio- ja videomaterjale.

Prantsuse keele kursuse A1.2 sisu:

Grammatika:

 • omastavad asesõnad;
 • omadussõna ja selle asukoht lauses;
 • kohaeessõnad;
 • tegusõna olevik (jätk);
 • eitav lause, küsiv lause (jätk);
 • hääldusreeglid (jätk).

Sõnavara, suhtlemine:

 •  enda perekonnast rääkimine (jätk);
 • enda iseloomustamine;
 • oma eluruumi/elukoha kirjeldamine;
 • tuttaval teemal tekstist arusaamine;
 • oma päeva/nädala kirjeldamine.

Prantsuse keele A 1.2 kursuse lõpetaja:

 • räägib lihtsamatel teemadel, näiteks endast, oma perest/suhetest, oma elukohast/eluruumist ja oma huvialadest, jne;
 • saab aru lihtsamatest prantsusekeelsetest tekstidest talle tuttavatel teemadel;
 • esitab küsimusi talle tuttavatel teemadel oma kaaslastele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 13 tundi.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.


Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
26. jaanuar - 27. aprill 2023
kell 17.30–19.45

tunde ei toimu 23. veebruaril ja 6. aprillil

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum